Spring naar content

Actueel

Hoe doop je nieuwe gelovigen?

5 december 2018

Voor een deel van de christenen is dat geen vraag: Je doopt natuurlijk door onderdompeling in water. Moslims die als volwassene tot geloof komen, verwachten meestal dat ze door onderdompeling gedoopt worden. In de kerken van de gereformeerde traditie is men echter gewend aan het dopen door besprenkeling vanuit een schaal. Veel kerkenraden zijn wel bereid om bekeerlingen van moslimachtergrond te dopen door onderdompeling als de wens daartoe bestaat. Sommigen vragen zich echter af of deze manier van dopen wel past bij de kerken van de Reformatie. Onderstaand artikel maakt duidelijk dat de Reformatie zeker ruimte geeft voor onderdompeling.

‘Holiness not safety is the end of our calling’

5 december 2018

Bovenstaande uitspraak heeft Lilias Trotter ons nagelaten in haar dagboek: Het doel van onze roeping is niet veiligheid, maar heiligheid. Lilias liet ruim honderd jaar geleden een veelbelovende carrière als kunstschilder in Londen aan zich voorbij gaan, om 40 jaar lang als alleenstaande Engelse vrouw zending te bedrijven in Algerije. Een roeping niet zonder gevaar en naar het aanvankelijk leek zonder veel vrucht.

Jubileumdag

Een jubileumdag vol bijzondere getuigenissen

26 november 2018

Afgelopen zaterdag vierde stichting Evangelie & Moslims haar 40-jarige jubileum. Het was een dag van dankzegging, lofprijzing, getuigenissen en toewijding aan de opdracht van Christus: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Nieuwe voorzitter voor stichting Evangelie & Moslims

12 september 2018

Ds. Pim Verhoef neemt het stokje over van ds. Wijgert Teeuwissen.

Muziek als taal voor het geloof. Liederen die het hart raken

12 september 2018

‘Voor moslims is de aanbiddingsmuziek in christelijke samenkomsten vaak een krachtiger middel voor het evangelie dan de preek. In de Arabische samenkomsten merken we steeds weer dat moslims juist door…

Lees het nieuwe nummer van ons blad Oriëntatie

7 september 2018

Nummer 132 / september 2018

Jubileumviering 40 jaar Evangelie & Moslims op 24 november

7 september 2018

Op zaterdag 24 november bestaat Stichting Evangelie & Moslims precies 40 jaar.

Mensen, middelen en methoden

5 september 2018

Terwijl ik dit schrijf is de Hadj net begonnen, de jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka die wordt afgesloten met het offerfeest.

Drieluik over 40 jaar Evangelie & Moslims.
Deel III: Christenen van moslimachtergrond in ons midden

5 september 2018

In een serie van drie artikelen kijken we naar de veranderingen in de afgelopen 40 jaar. In het eerste artikel keken we naar de veranderde houding tegenover moslims in de…

Terugblik Rabitaconferentie 4-7 augustus

29 augustus 2018

Ieder jaar organiseert de stichting Evangelie & Moslims een Rabita-conferentie. ‘Rabita’ betekent vriendenkring. De Rabita-conferentie is een conferentie waar Arabischtalige en Noord-Afrikaanse christenen van moslimachtergrond 3-4 dagen samen zijn om elkaar te bemoedigen om Jezus te volgen.

Rabita-conferentie 4-7 augustus

30 mei 2018

Een bijzonder weekend waar veel Arabischtalige en Noord-Afrikaanse christenen een jaar lang naar uit zien!

Lees het nieuwe nummer van ons blad Oriëntatie

23 mei 2018

Nummer 131 / Juni 2018

Holistische zending in Zutphen: Trouw zijn op de plek waar je bent.

23 mei 2018

Het Waterkwartier in Zutphen: vanouds een arbeiderswijk, nu een wijk met allerlei minderheden, waaronder veel Turkse, Marokkaanse en Somalische Nederlanders. Al achttien jaar is Hans van Noort hier present met het evangelie, vanuit een christelijk buurtcentrum, ‘Lighthouse’, waar wijkgenoten zich thuis mogen voelen. Een plek voor kinderen, jongeren en volwassenen, om het hele leven samen te delen. Zijn motivatie: ‘Trouw zijn op de plek waar je bent’.

Drieluik over 40 jaar Evangelie & Moslims.
Deel II: De houding tegenover moslims in de kerk

23 mei 2018

In een serie van drie artikelen kijken we naar de veranderingen in de afgelopen 40 jaar. In het vorige nummer gingen we in op de houding tegenover moslims in de…

Laten we de openheid benutten voordat die voorbij is.

23 mei 2018

Terwijl ik dit schrijf speelt de vraag of de overheid er geen stokje voor moet steken dat moskeeën gefinancierd worden vanuit het buitenland. Vooral gaat het dan om financiering vanuit onvrije landen en door organisaties die het salafisme willen verspreiden.

Scroll naar boven