Spring naar content

Persoonlijk contact

Praktische suggesties voor christenen om in gesprek te komen met moslims.

Misschien heeft u al een beeld wat moslims geloven vanuit wat u gelezen of gehoord heeft. Werkelijke ontmoetingen met moslims beginnen met oprechte interesse voor wie die ander is. Dat is nooit precies volgens het boekje. Moslims zijn geen wandelende Korans. Zoals een Arabisch spreekwoord zegt ‘mensen zijn verschillend als de vingers van een hand'.

Denk erover na wat God van u als christen vraagt als u een moslim ontmoet: Met hem/haar gaan discussiëren over de islam, of spreken over het goede nieuws dat Jezus bracht? Christenen zijn niet beter dan moslims, met onze religieuze inspanningen bereiken we de hemel niet. Alle mensen zijn afhankelijk van de redding die van de andere kant komt, van God. Jezus is onze enige hoop.

Laat merken dat liefde en ontzag voor God voor u als christen belangrijker zijn dan uw eigen cultuur en traditie. Spreek niet over de islam, of in termen van 'jullie' en 'wij'. Spreek zelf steeds vanuit het christelijke geloof over wij mensen tegenover God. Gebruik ook geen Koran voor uw eigen argumenten, tenzij u zelf een moslim achtergrond hebt. Zoek niet in de eerste plaats naar overeenkomsten en verschillen, maar focus op wat God ons allen zegt in het evangelie.

Maak moslims nieuwsgierig naar de Bijbel door een concrete Bijbeltekst uit te spreken die aansluit bij hun persoonlijke situatie. Bemoedig hen de Bijbel te lezen. Biedt iets aan dat daarbij helpt (zie op deze site onder Bijbels). Bied aan om samen de Bijbel te lezen. U kunt daarbij als uitgangspunt het Lukasevangelie nemen, of gebruikmaken van ons boekje 'De Boodschap van de Bijbel' Help hen op hun iPhone apps te vinden waarmee ze Bijbelgedeelten kunnen beluisteren. Bijvoorbeeld: de Turkse app Dertlerimiz- een App waarmee je luistert naar teksten en muziek over de betekenis van het lijden. Of: Yeccu Lmasi - een App waarmee je in het Tarifit (Berbertaal van Noord-Marokko) naar het Mattheüsevangelie kunt luisteren.

Laat moslims weten dat er mensen zijn met hun achtergrond die Jezus leerden kennen als hun Redder en Heer. Verwijs daarbij bijvoorbeeld naar de website www.isaruhallah.nl Een website met Nederlandse getuigenissen of naar websites in hun moedertaal. Bij Evangelie & Moslims kunt u visitekaartjes van IsaRuhAllah.nl aanvragen. Neem hen die belangstelling hebben voor het evangelie mee naar een samenkomst waar ze mensen van dezelfde achtergrond ontmoeten. Bij ‘Bijbels en samenkomsten’ vind u veel mogelijkheden. Nodig hen gerust uit mee te gaan naar een kerkdienst.

Er zijn een paar klassieke struikelblokken:

-Moslims hebben bezwaar dat Jezus de Zoon van God wordt genoemd. Lees met hen Matteüs 1 en Lukas 1 en 2 en Johannes 1. Maak duidelijk dat Jezus geen deel is van een godenfamilie en dat God de hemel niet verliet. Het Woord van God, dat altijd bij God was, verscheen in de gestalte van een mens via de maagd Maria.

-Moslims hebben bezwaar tegen het kruis van Christus. Maak duidelijk dat de vergeving van onze zonden door Jezus’ offer geen excuus vormt voor ongehoorzaamheid aan Gods wet. Integendeel, Gods heiligheid is zo groot dat wij alleen bij God kunnen komen als Jezus onze zonden afneemt en ons zijn heiligheid geeft. Lees bijvoorbeeld de Bergrede Matteüs 5-7 en Johannes 15. Een persoonlijk getuigenis kan de betekenis ervan versterken.

Bid vrijmoedig voor en met hen en doe dat zoals u dat gewend bent in Jezus' naam. Moslims hebben daar meestal geen bezwaar tegen, maar verwachten dat vaak juist.

Maak afspraken niet te lang vooruit en herhaal een uitnodiging kort van te voren. Meestal is het voor migranten makkelijker dat u hen bezoekt, dan dat zij bij u op bezoek  komen (dat heeft te maken met reinheidsvoorschriften en gewoonten). Wees daarin flexibel. Zorg ervoor dat u niet zonder dat anderen erbij zijn gesprekken hebt met iemand van de andere sekse.

Heb geduld en volhard al biddend.

Wat kan de kerk betekenen voor Turkstalige medelanders

Bijbelgebruik in de ontmoeting met moslims

Moslims worden van jongs af aan gewaarschuwd geen Bijbel aan te nemen of te lezen. Toch speelt de Bijbel bij vrijwel alle moslims die tot geloof komen een belangrijke rol.

Lees verder
Scroll naar boven