Spring naar content

Nieuwe Testament in het Tarifit

Publicatiedatum: 25 november 2020

Er is een nieuwe vertaling uitgekomen in druk en audio van het gehele Nieuwe Testament in het Tarifit, de moedertaal van 80% van de Marokkanen in ons land. Boek en Audio-BibleStick zijn te verkrijgen bij Evangelie & Moslims.

Tarifit (ook wel Riffijns genoemd) is de taal van de Amazighen (ook wel berbers genoemd) in het Rifgebergte van Noord-Marokko. Het is uitgegeven in een mooi gedrukte versie met twee schrijfwijzen (en dus twee voorkanten), namelijk in zowel Latijns als Arabisch schrift. Deze nieuwe vertaling is iets meer ‘verklarend’ dan een eerdere vertaling. Het referentiedialect van de vertaling is de centrale regio van de Rif (Nador-gebied). 80% van de Marokkanen in Nederland heeft geen Arabische maar een Amazighen (Berber) achtergrond. Zij kennen meestal geen Arabisch en spreken naast het Nederlands met elkaar Tarifit. Omdat het Tarifit in Marokko niet op school wordt onderwezen, kunnen maar heel weinig Marokkanen deze vertaling lezen. Daarom is het hele Nieuwe Testament opgenomen op audio BibleSticks die iedereen zonder andere apparatuur kan beluisteren. Van de circa 400.000 Marokkanen in ons land, zijn er nog maar heel weinig die het evangelie kennen. We hopen dan ook dat dit materiaal vrijmoedig zal worden uitgedeeld.

BT4 - NT in Rifberber Voorzijde
Scroll naar boven