Spring naar content

City-Mission

Hoe kerken in de grote steden moslims bereiken.

Moslims en christenen in de grote stad

Bijna 2/3 van de inwoners van de vier grote steden heeft een niet-westerse achtergrond. Een groot deel van hen is moslim. In de meeste kerkelijke gemeenten zien we helaas nog weinig van de veelkleurigheid van de 'volken, talen en natiën' terug.

  • Is er in de kerk beleid om moslims uit te nodigen voor het christelijke geloof?
  • Is er aandacht voor de islam op de Bijbelkringen, catechese en prediking?
  • Wordt er in de gezamenlijke gebeden aandacht gegeven aan de afwezigheid van mensen met een moslimachtergrond in de kerk?
  • Wordt de gemeente ondersteund en aangemoedigd om het evangelie met moslims te delen?

E&M City mission

  • Wil de kerk in de stad inspireren en ondersteunen om de hun van God gegeven opdracht uit te voeren.
  • Gelooft dat gericht gebed voor moslims essentieel is als we moslims bij Jezus willen brengen.
  • Biedt cursussen en trainingen aan om te leren hoe je met moslims over Jezus kunt spreken.
  • Helpt u graag om deel te worden van een netwerk van mensen en kerkelijke initiatieven die ook dit verlangen hebben in uw stad.
  • Wil graag met uw kerkenraad in gesprek om beleid te ontwikkelen.

 

E&M City-Mission Stuurt u graag  elk kwartaal een gebedsupdate die gebruikt kan worden in de gemeente.

E&M City-Mission geeft trainingen om de gemeente beter toe te rusten voor het gesprek met moslims in de stad.

E&M City-Mission brengt u graag in contact met initiatieven die er al plaatsvinden in de stad.

E&M City-Mission gaat graag met kerkenraden in gesprek en denkt zo met u mee over mogelijkheden in de omgeving van uw kerk

 

Neem contact op met onze medewerker Nico:

Tel: 033-465 92 90 | Email: Nico@Evangelie-Moslims.nl

Gerelateerd

Scroll naar boven