Spring naar content

Vluchtelingen welkom heten als kerk

Vluchtelingen welkom heten als kerk

De afgelopen jaren waren er enkele pieken met grote aantallen asielzoekers. Ging het in de jaren 90 vooral om Iraniërs, in 2015-2016 ging het vooral om Syrische asielzoekers. De laatste jaren komen er asielzoekers uit allerlei landen, waaronder nog steeds veel mensen uit landen met een moslim meerderheid. De toestroom van vluchtelingen kan snel veranderen. Hoe we al mogen denken over de verantwoordelijkheid van de politiek, de kerk heeft de taak om om te zien naar asielzoekers wanneer zij verspreid over het land een plek krijgen in de samenleving. Misschien heeft uw gemeente te maken met noodopvang, een nieuw AZC of versnelde toewijzing van woningen aan asielzoekers die een status hebben gekregen. Hieronder een aantal suggesties, tips en een verwijzing naar lectuur. (Foto: opvang in een AZC, beeld: www.COA.nl)

Behoefte aan vrijwilligershulp

De burgerlijke gemeenten, de COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) en Vluchtelingenwerk hebben soms behoefte aan vrijwilligers. De kerk kan als grootste vrijwilligersorganisatie veel betekenen. Zorg dat je bij hen bekend bent als je iets wilt doen voor asielzoekers.

Nodig vluchtelingen vrijmoedig uit voor kerkdiensten e.d.

Veel seculiere Nederlanders zijn allergisch voor evangelisatie onder asielzoekers. De meeste vluchtelingen geloven echter in het bestaan van God en zoeken troost en houvast bij Hem. Vluchtelingen uit landen waar vrijwel iedereen moslim is, hebben hier de vrijheid om naar een kerk te gaan. Velen waarderen zo'n uitnodiging enorm. Dat is geen misbruik van de kwetsbare positie van vluchtelingen, maar een bescheiden erkenning dat waar onze mogelijkheden beperkt zijn, alleen God hen de rust en vrede kan geven die de ze zoeken.

Hoe vang je als kerk vluchtelingen op?

 • Nodig mensen uit voor de dienst en laat hen ophalen door gemeenteleden. Zorg dat er koffie is na de dienst en tijd om na te praten, of (als je hen een beetje hebt leren kennen) nodig hen uit om thuis koffie te drinken of mee te eten. Veel vluchtelingen hebben al jarenlang geen huiselijke sfeer geproefd. Pas in onze huizen krijgt onze samenleving echt een gezicht!
 • Probeer vertaling te regelen tijdens kerkdiensten waar groepen komen. Als dat nodig is proberen wij met u daar iemand voor te vinden. Daarbij is een vertaalinstallatie behulpzaam. Die zijn te leen bij www.transvision.org/index.html
 • Zorg dat u Bijbels of bijbelgedeelten hebt in de talen van de asielzoekers. Kijk voor ons aanbod bij evangelie-moslims.nl/bijbels-samenkomsten Daarnaast vindt u ook downloads en links naar websites.
 • Probeer als er belangstelling is om een bijbelstudiegroepje te organiseren. Enkele van onze medewerkers spreken Arabisch of Turks en kunnen daarbij helpen. Wij hebben meertalig bijbelstudiemateriaal (te koop en te downloaden). Wilt u een heel bijbelboek met elkaar lezen, begin dan met het evangelie van Lukas. Wellicht is er in de regio een Arabischtalige dienst waar u hen naar toe kunt brengen. Kijk daarvoor bij evangelie-moslims.nl/bijbels-samenkomsten of bel ons.
 • Heb je vragen over de asielprocedure en over mogelijkheden voor uitgeprocedeerden, dan kun je bij stichting Gave terecht voor advies.
 • Wil je activiteiten opzetten op het azielzoekerscentrum, neem dan contact op met stichting Gave.

Do's en don'ts

 • Informeer gerust waar vluchtelingen vandaan komen, maar doe het verhoor van de IND niet over. Voor mensen met traumatische ervaringen is het veiliger als ze zelf kunnen beslissen wat en wanneer ze vertellen.
 • Begin niet over de islam of over vergelijkingen tussen islam en christelijk geloof. Wees een ambassadeur van Christus en focus op wat de Bijbel te zeggen heeft.
 • Vermijd lange argumenten over geloof, deel liever concrete korte bijbelgedeelten.
 • Bid vrijmoedig met en voor vluchtelingen.
 • Houd rekening met de scheiding tussen man en vrouw en zorg ervoor dat u niet alleen bent in een ruimte met iemand van de andere sekse.
 • Bied geen varkensvlees of alcohol aan, of zeg vooraf wanneer dat in het eten dat u aanbiedt verwerkt is. Zorg in dat laatste geval ook voor een alternatief.
Vluchtelingen welkom in de kerk
 • Arab-Ned-liturgie
Scroll naar boven