Spring naar content

Nieuw leven in de stad

Publicatiedatum: 1 maart 2021

Hoe christenen de verbinding kunnen maken met de moslimgemeenschap.

Deze tekst is een gedeelte uit een artikel in ons kwartaalblad Oriëntatie (nr 142, maart 2021).

Met het initiatief E&M City-Mission wil Evangelie & Moslims christenen en kerken in de grote steden toerusten en stimuleren om als ambassadeurs moslims te laten kennismaken met het christelijke geloof en daarbij ook verbinding te leggen met missionaire initiatieven in de stad die goed aansluiten bij moslims. Nico Bontenbal, zelf woonachtig in Rotterdam-Zuid, is vanaf 1 december in dienst getreden om deze uitdaging op te pakken.

In de grote steden wonen niet alleen veel moslims. Er wonen en werken ook duizenden christenen en er zijn vitale kerken actief. Trokken in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw christenen, evenals veel anderen, massaal de grote steden uit, de laatste jaren kiest een toenemend aantal ervoor om er juist weer te gaan wonen. Er zijn behalve kerkplantingen en pioniersplaatsen ook bestaande kerken die weer groeien. Toch zijn niet al deze christenen zich bewust van hun roeping om het evangelie te delen met moslims en soms vinden ze dat ook een lastige opgave. De meesten zijn niet bekend met de missionaire initiatieven in hun stad waar juist moslims welkom zijn en waar mensen werkzaam zijn die zelf een moslimachtergrond hebben, of veel kennis en ervaring hebben van de wereld van de islam.

Evangelie & Moslims wil deze gemeenteleden in verbinding brengen met deze missionaire initiatieven die zich op moslims richten. Naar onze overtuiging zijn daar meerdere goede redenen voor. De ontmoeting met de gelovigen van moslimachtergrond, hun verhaal hoe zij Christus vonden en hoe ze zijn naam bekend willen maken, kan een verrijking voor het geloof van christenen betekenen en een impuls om zelf bij missionair werk betrokken te raken. Die betrokkenheid is belangrijk, omdat de ervaring leert dat bij tal van Marokkanen en Turken ontmoetingen met christenen op hun werk, tijdens hun opleiding of in de buurt waar ze woonden, een rol speelden bij hun bekering. E&M City-Mission wil gemeenteleden bewustmaken dat de natuurlijke ontmoetingen de gelegenheid bieden om moslims op Jezus te wijzen. Moslims vinden dat minder vreemd dan wij vaak denken, ze hebben vaak juist respect voor mensen die met God leven en over Hem spreken.

Anders dan bij asielzoekers is de grote sociale controle voor Turken en Marokkanen een belemmering om in groepsverband kennis te maken met het christelijke geloof. Vaak is het een heel persoonlijke zoektocht en daarom is het zo belangrijk dat christenen de vrijmoedigheid hebben om met moslims over Jezus te spreken en in staat zijn om zoekende moslims verder te helpen. Soms missen christenen het gevoel van urgentie en het geloof dat het gepast en zinvol is om met moslims in gesprek te gaan over de boodschap van het evangelie. Dan is het goed om iemand te ontmoeten die zelf van moslimachtergrond tot geloof kwam en kan vertellen hoeveel het voor hem of haar betekende om Christus te leren kennen als Redder en Heer. E&M City-Mission wil christenen van moslimachtergrond hun verhaal laten vertellen in de kerken.

Ook hier in Nederland wil Evangelie & Moslims gemeenteleden, die wonen of werken in de grote steden motiveren en toerusten om vrijmoediger en opener te zijn in de ontmoeting met moslimburen of -collega’s. Met een aanbod van (digitale) cursussen en mogelijkheden om in contact te komen met missionaire projecten en christenen van moslimachtergrond hopen we dit vorm te gaan geven. We hopen dat veel stedelingen enthousiast worden en gebruik gaan maken van deze mogelijkheden en uiteindelijk in hun buurt of op hun werk meer zullen getuigen. Zo kan een geïnteresseerde moslim een stapje dichter bij Jezus worden gebracht.

Wanneer u meer wilt weten over het initiatief E&M City-Mission en u met uw stadsgemeente toegerust wilt worden voor de ontmoeting met moslimburen en -collega’s, neem dan contact op met het kantoor van
Evangelie & Moslims via Nico@evangelie-moslims.nl. We helpen u graag!

Hervormde Maranathakerk, Rotterdam-Zuid
De hervormde Maranathakerk aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid moet het qua uiterlijke aantrekkingskracht afleggen tegen de Essalaam-moskee. Maar hopelijk weten de traditionele kerken wel het hart van migranten te vinden als een gastvrije gemeenschap waar ook zij voluit een plaats krijgen.
Essalaam moskee Rotterdam-zuid
Essalaam Moskee in Rotterdam-Zuid
Scroll naar boven