Spring naar content

Pastoraat voor nieuwe gelovigen

Pastoraat en geloofsopbouw voor nieuwe gelovigen

Elk jaar komen er weer moslims tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heer en worden gedoopt in een plaatselijke christelijke gemeente. Dan is het belangrijk dat zij daar een plek vinden om te groeien in hun geloof. Vaak gaat de omkeer in hun leven gepaard met verzet van hun islamitische familie en vrienden tegen hun keuze. Soms gaat dat gepaard met bedreigingen en kan men (lange tijd) niet meer terecht bij familie en vrienden. Als je afkomstig bent uit een cultuur waarin familiebanden van grote betekenis zijn, is verstoting uit de gemeenschap  een ingrijpende gebeurtenis.

Vaak hebben christenen met een moslimachtergrond, wanneer ze Bijbelgedeelten lezen zoals Handelingen 2 en 4, grote verwachtingen van de christelijke gemeente als nieuwe familie, met wie ze hun nieuwe leven kunnen delen. De eerste christengemeenten vielen op in het Romeinse rijk, als plaatsen waar hoog opgeleide Romeinse burgers en arme ongeletterde slaven uit Noord-Afrika op voet van gelijkheid met elkaar omgingen. Ook toen werden mensen soms verstoten uit hun familie en was opvang bij gemeenteleden nodig. Het is een uitdaging voor de Nederlandse kerken om een hechte eenheid te zijn van mensen met verschillende culturele achtergronden, die elkaar vinden bij het kruis van Christus.

Moslims die tot geloof komen in Jezus, hebben vaak geen behoefte aan aparte kerken voor hen. Ze verwachten dat de bestaande kerken gastvrij zijn en aandacht en begrip hebben voor hun achtergrond, vragen en worstelingen. Ze hebben behoefte aan gemeenteleden die met hen de Bijbel willen lezen, willen bidden, hun vragen proberen te beantwoorden, hun huis openstellen en als een soort nieuwe familie beschikbaar willen zijn.  Gemeenteleden die niet boven hen staan, maar bij wie ze merken dat ze zelf ook offers brengen om Jezus te volgen.

Evangelie & Moslims organiseert regelmatig landelijke of regionale samenkomsten voor christenen met een moslimachtergrond: soms voor Arabisch-sprekenden en Noord-Afrikanen, soms voor Turkssprekenden en soms voor christenen met moslimachtergrond uit allerlei landen samen. Door hen bij elkaar te brengen, ontdekken ze dat ze niet de enige zijn en kunnen ze elkaar bemoedigen in het volgen van Jezus.

Meer hierover is beschreven in onze publicatie Welkom Thuis, geschreven door medewerker Herman Takken.

De medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de achtergrond van gemeenteleden met een moslimachtergrond. Ze zijn graag bereid om u met raad en daad bij te staan om nieuwe gelovigen of belangstellende moslims te helpen bij het vinden van een plek in de christelijke gemeente en te groeien in hun geloof.

 

Scroll naar boven