Spring naar content

Actueel

Wie verlangt er naar inspiratie?

9 september 2022

Inspiratie is niet altijd iets waar je zelf naar uit ziet. Het kan immers leiden tot nieuwe dingen en daar schrikken we soms voor terug.

Trainingsdag pioniersteams 3 september

19 juli 2022

Evangelie & Moslims biedt voor pioniersteams die bouwen aan missionaire gemeenschapsvorming met het oog op moslims een trainings- en ontmoetingsdag.

Intercultureel Bijbellezen

Zomerconferentie migranten en de kerk: Kansen en knelpunten

10 juni 2022

cultureel geloven een kans? Denk er samen met andere kerkleiders en belangstellenden over na tijdens een zomerconferentie vol lezingen en praktische workshops.

Lees het zomernummer van ons blad Oriëntatie

1 juni 2022

Nummer 147 / juni 2022, met o.a.: Arabische conferentie: gebed verhoord!; Davut, Turk en christen in Rotterdam; Het Suikerfeest wordt minder zoet.

Het Suikerfeest wordt minder zoet

1 juni 2022

Een groeiend aantal moslims wil niet meer geassocieerd worden met ‘zich volproppen met snoep’. Begrijpelijk. Wat is eigenlijk de essentie van dit feest en wat zijn verschillen met christelijke feesten?

Daar al Amal, een kerk als huis van hoop, dicht bij mensen

1 juni 2022

Na zes jaar pionieren, dwars door een coronaperiode heen, zet Huis van Hoop in Zeist binnenkort een volgende stap. Onder de vleugels van drie kerken begint een missionaire gemeente met diensten op zondag.

Uitleggen of uitleven?

1 juni 2022

De betekenis van het Pinksterfeest is niet zo makkelijk uit te leggen aan anderen. Maar Pinksteren vraagt meer om uitleven dan om uitleggen.

Van een slavenmantel naar een koningskleed: de Jozef-conferentie

27 mei 2022

Een groep Turkstalige vrouwen kwam vier dagen bijeen om aan de hand van het leven van Jozef te kijken naar hun eigen levensverhaal.

Rabita conferentie: gebed verhoord!

27 mei 2022

Van 29 april tot 2 mei organiseerde Evangelie & Moslims opnieuw de Rabita conferentie voor Arabisch sprekende christenen van moslimachtergrond

200 gasten bij de Rabita conferentie

4 mei 2022

Van 29 april tot 2 mei organiseerde Evangelie & Moslims opnieuw de Rabita conferentie voor Arabisch sprekende christenen van moslimachtergrond

Lees het lentenummer van ons blad Oriëntatie

2 maart 2022

Nummer 146 / maart 2022, met o.a.: Adil en ‘Het Marokkaanse Gezin’,
Lale Gül en het gewicht van de Turkse eer.

Kom tot het gebed

1 maart 2022

Bidden is als het goed is meer dan alleen maar verlangens bekend maken bij God. In het gebed gaat het er ook om dat we zoeken en luisteren naar Gods wil en uitspreken dat we Hem willen volgen en dienen.

Hoe een gewone kerk open kan staan voor nieuwe gelovigen

3 december 2021

Hoe kun je als gewone Nederlandse kerk op een goede manier vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in je gemeente verwelkomen en opnemen?

Wat heb je aan een Filippus-opleiding? Drie oud-studenten vertellen het

2 december 2021

We vroegen drie oud-studenten van de FIlippus-opleiding naar hun ervaringen.

Eenheid door lofprijzing

1 december 2021

De lofprijzing van God loopt als een rode draad door de Bijbel. Het gaat er dan om dat God de eer krijgt van álle volken en vanuit álle talen,

Scroll naar boven