Spring naar content

Toerusting voor kerken

Mogelijkheden hoe Evangelie & Moslims kerken kan toerusten.

Toerusting voor kerken

Evangelie & Moslims is graag bereid om een toerustingsmoment te verzorgen in uw gemeente. Dat kan voor een werkgroep of kerkenraad, voor de hele gemeente tijdens een gemeente-avond of met een themadienst. Op een toerustingsmoment komen de volgende drie onderdelen altijd op een of andere manier aan de orde:

  • Hoe moet je de islam beoordelen, wat is de verhouding tussen de islam en het christelijke geloof? Wat houdt moslims in Nederland bezig?
  • Hoe kun je in de ontmoeting met moslims getuige van Jezus zijn? Welke ervaringen zijn daarin en welke materialen kunnen daarvoor gebruikt worden?
  • Hoe kun je als christelijke gemeente gastvrij zijn voor belangstellende moslims en hen die gedoopt worden goed opvangen?

Sommige medewerkers hebben ook de bevoegdheid om als predikant/evangelist voor te gaan in een themadienst. Zoals in een gewone kerkdienst staat een Bijbelgedeelte centraal. Dit gedeelte wordt toegepast op de concrete vragen waarmee gemeenteleden te maken hebben in de ontmoeting met moslims en de islam als godsdienst. Een themadienst kan goed gecombineerd worden met een preekbespreking na afloop.

We zijn wel genoodzaakt reiskosten in rekening te brengen en vragen ook een financiële ondersteuning voor ons werk.

>> Werkpakketten om zelf aan de slag te gaan.

We hebben ook werkpakketten waarmee je als gemeente zelf aan de slag gaat. Hiermee kun je een als kerk bijbelkringen en jeugdgroepen met het thema bezig laten zijn.

Gerelateerd

Scroll naar boven