Spring naar content

Uitdagingen voor kerken

Wat je als gemeente kunt doen om ook moslims te bereiken.

Uitdagingen voor kerken in de ontmoeting met moslims

Wat doe je als kerk als ...

... er veel moslims in de omgeving van de kerk wonen?
... als er misschien zelfs een moskee naast de kerk staat?
... als veel gemeenteleden op school of op het werk met moslims te maken hebben?

Is de kerkelijke gemeente een huis van God voor alle volken? Evangelie & Moslims helpt kerken om bij het missionaire werk ook bruggen te slaan naar moslims en gemeenteleden daarvoor toe te rusten. We komen graag langs om samen de mogelijkheden te verkennen. Download hiernaast de volledige gespreksnotitie die je als missionaire commissie of kerkeraad verder kan helpen.

Aandachtspunten:

 1. Werk eraan dat gemeenteleden en nieuwkomers de kerk ervaren als het huis van God voor alle volken.
 2. Alle gemeenteleden hebben op een of andere manier met moslims de islam te maken. Help hen bij de theologische en geestelijke uitdaging hiervan en ga erop in bij kerkdiensten, jeugdwerk en gemeentekringen.
 3. In de moskee komt het christendom regelmatig ter sprake bij Koranlessen en preken. Het is belangrijk dat ze ook gelovige christenen ontmoeten die hen opzoeken en uitnodigen om van hart tot hart te spreken over God.
 4. Misschien hebben gemeenteleden al contact met moslims op hun werk, op school of in het openbaar bestuur. Het is goed om elkaar daarvan bewust te maken en samen na te denken over de uitdaging om in die natuurlijke situaties in woord en daad een goed getuigenis van Jezus te geven.
 5. Als er een kloof is tussen moslims en de kerk, dan is de kerk geroepen om die kloof te overbruggen. Er zijn tal van ervaringen en materialen die kerken kunnen gebruiken om zelf het evangelie bij moslims te brengen.
 6. Elk jaar komen er weer moslims tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heer en worden gedoopt in een plaatselijke christelijke gemeente. Dat wordt pas echt hun thuis als ook de gemeente zich daarvoor inspant.

Voor moslims is de gemeenschap erg belangrijk. Een extra argument dus om naar moslims toe iets van de christelijke gemeenschap te laten zien en gastvrij te zijn.

Het komt steeds vaker voor dat moslims onverwachts een kerkdienst bijwonen. Wat gebeurt er dan?

Veel medelanders van Marokkaanse of Turkse achtergrond denken dat de kerk bij het Westen hoort en niets voor hen is. Laten wij hen zien dat de kerk het huis van God is voor alle volken? Wat denken moslims wanneer ze onze website of kerk bezoeken? Met zoveel spanning wereldwijd en in eigen land rondom etniciteit en verschillende geloven, is het misschien wel op z'n plaats om in het mission-statement van onze gemeente daar op in te gaan. Misschien vinden we wel een schilderij of afbeelding die sprekend verbeeldt dat mensen van allerlei achtergronden elkaar op voet van gelijkheid mogen vinden bij het kruis van Christus en dus welkom zijn in de gemeente.

Er zijn allerlei manieren waarop wij de gemeenschap van de plaatselijke gemeente zichtbaar kunnen laten worden voor buitenstaanders. Dat kan via een sportmiddag van de gemeente, koffieochtenden, open-maaltijden, oriëntatiecursussen en natuurlijk de christelijke feesten. Maar in ieder geval dient iedere kerkdienst toegankelijk te zijn voor nieuwsgierige moslims.

Ga na welke etnische groepen er in je wijk/stad wonen en zorg dat je tenminste van elke taalgroep een Bijbel of Bijbelgedeelte op een goed zichtbare plaats in de hal hebt liggen/staan.

Kijk ook bij Cursussen & Publicaties wat Evangelie & Moslims kan bieden aan toerusting.

 • Arabisch Nederlandse liturgie
 • Kerstuitnodiging Ned-Turks-Arabisch
 • Turks-Ned liturgie algemeen
 • Farsi-Ned liturgie algemeen
 • Farsi-Ned liturgie doop en avondmaal

Missionaire gemeenschapsvorming

Mogelijkheden voor pioniersplekken of missionaire samenkomsten.

Adventkerk vanuit de minaret van de naburige El-Fath moskee
Adventkerk vanuit de minaret van de naburige El-Fath moskee
Scroll naar boven