Spring naar content

Missionaire gemeenschapsvorming

Een goede samenwerking tussen de bestaande kerken en aparte samenkomsten, pioniersplekken of kerkplantingen is heel belangrijk. Vaak zijn moslims via gemeenteleden uit bestaande kerken op het spoor van het evangelie gekomen. Een aparte samenkomst of pioniersplek kan een eerst stapsteen zijn bij het oversteken van de rivier, maar vaak gaat men daarna verder. Zij die tot geloof komen, draaien soms een periode mee in een kerkplanting of een samenkomst die specifiek met hen rekening houdt, maar hebben daarnaast en daarna behoefte aan een plek in een van de traditionele kerken. Ook bestaande kerken dienen daarom open te staan voor moslims en bekeerlingen. Het kan een traag proces zijn, maar het is de moeite waard hierin te investeren, want nieuwe gelovigen bepalen de eeuwenoude kerken juist bij het hart van het evangelie.

Bij een nieuwe samenkomst of pioniersplek voor migranten helpt goede samenwerking en aansluiting met bestaande kerken. Vanuit bestaande structuren kan een start worden gemaakt. Indien er een eigen gemeenschap ontstaat kan die stapsgewijze naar meer zelfstandigheid groeien.

Bij nieuwe samenkomsten en pioniersplekken is het belangrijk dat ook de Nederlandse taal en cultuur serieuze aandacht krijgen. De praktijk heeft geleerd dat etnische kerken (kerken waarin alleen migranten van één bepaalde achtergrond samenkomen) het risico meebrengen dat een tweede generatie afhaakt. Voor hen wordt de Nederlandse taal en cultuur al snel belangrijker en zij missen dat element in zo’n etnische kerk. Ze concluderen dan dat de kerk alleen iets is voor hun ouders, om de band met hun verleden vast te houden. Multi-etnische kerken met Engels als voertaal hebben juist weer als nadeel dat de onderlinge verschillen de eenheid belemmeren en voor veel moslimvluchtelingen en -migranten is de Engelse taal een hogere drempel dan het Nederlands.

Voor hen die een missionaire samenkomst of pioniersplek willen starten hebben we een document dat daarbij helpt. We kunnen dat toesturen. Tevens is het mogelijk dat een medewerker van Evangelie & Moslims dit proces begeleidt.

YCR4
Scroll naar boven