Spring naar content

Over Evangelie & Moslims

Onze visie, onze missie, ons werk

Jezus leren kennen en volgen

Onze visie

Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien en hoe God het leven bedoelt. We geloven dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om in woorden en daden te laten zien wie Hij voor ons wil zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Samen met gelovigen die een moslimachtergrond hebben, willen we Jezus grootmaken en Hem volgen als Redder en Heer.

Onze missie

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Ons werk

Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. We bemoedigen christenen om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te vertellen wie Hij is.

Evangelie & Moslims biedt hiervoor training, materialen en begeleiding aan. We helpen individuele christenen voor het contact dat zij hebben met moslims in hun woon- of werkomgeving of op school. Daarnaast helpt Evangelie & Moslims kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap.

Ontstaan & Samenwerking

De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 als een samenwerking van verschillende kerken om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken. Het bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door de participanten van de samenwerkende kerken en kerkelijke organisaties: de PKN (via IZB en GZB), de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken), de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerken) en de GKv (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.). We staan open voor allerlei vormen van samenwerking met individuele christenen, plaatselijke kerken en andere christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede en financiën.

Afhankelijkheid van God

We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zich aan mensen bekend maken en geven wat ze nodig hebben in hun leven. We vertrouwen erop dat God zorgt voor de mensen en middelen om het werk mogelijk te maken.

Meer over de visie van Evangelie & Moslims leest u in de visienota Hoop om te delen met passie en respect (zie hiernaast). Tevens vindt u daar een jaarverslag en een beleidsplan. Meer over het bestuur en de participanten vindt u op de volgende pagina in het submenu. De stichting Evangelie & Moslims heeft op dit moment 11 medewerkers in dienst, die voor totaal 5,6 fte zijn aangesteld.

Uw steun is welkom

Kijk op deze pagina hoe u ons kunt steunen. We zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Giften kunt u aftrekken van de belastingopgave.

Op deze bankrekening ontvangen we graag uw gift: NL51 INGB 0003 3110 70

Voor betalingen vanuit het buitenland:BIC (SWIFT-code): INGBNL2A

Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort Telefoon: 033-4659290

E-mailadres: info@evangelie-moslims.nl

KvK 41188315   Fiscaalnummer (RSIN): 0046.25.912

  • Beleid Evangelie & Moslims 2017-2020
  • Jaarverslag en jaarrekening Evangelie & Moslims 2019
  • Jaarverslag Evangelie & Moslims 2018
  • Privacy statement Evangelie & Moslims mei 2018
  • Statuten Evangelie & Moslims 2018
Hoop om te delen met passie en respect

Nieuwe Visienota E&M

11 april 2013

Met deze nieuwe visienota nodigt Evangelie & Moslims kerkelijke gemeenten en gemeenteleden uit om de hoop van het Evangelie te delen met moslims om hen heen.
-We bemoedigen gemeenten en gemeenteleden om daar waar God moslims op hun weg brengt getuigen van Jezus Christus te zijn.
-We sporen gemeenten aan om nieuwe gelovigen meer een zichtbare plaats en verantwoordelijkheid te geven.
-We zoeken meer bruggenbouwers, gemeenteleden die de brug naar moslims slaan.

Privacy statement.

Stichting Evangelie & Moslims verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In het privacy statement dat u op deze pagina kunt downloaden staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Meer over ons

Steun ons werk

Steun ons werk en blijf betrokken Ontvang ons nieuws, bid, geef en doe mee Doneren Eenmalig of periodiek schenken Collecte of actie Projecten voor scholen of kerken Ontvang ons kwartaalblad…

Bestuur

Bestuur en participanten

Bestuur en participanten Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende pariticpanten: GZB (Gereformeerde Zendingsbond), www.gzb.nlIn het bestuur vertegenwoordigd door de directeur…

Vacatures

Vacatures

Vacatures Vacature missionair werk met Turkstaligen De sluitingstermijn voor sollicitaties op deze vacature is inmiddels verlopen.  Vrijwilligerswerk -Vrijwilliger voor logistieke zorg bij conferenties Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de…

Scroll naar boven