Spring naar content

Over Evangelie & Moslims

Onze visie, onze missie, ons werk

Jezus leren kennen en volgen

Onze visie

Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien. Hij is het Licht dat de wereld leven geeft. We geloven dat we als volgelingen van Hem geroepen zijn dat Licht te verspreiden in de ontmoeting met moslims. Het is de Heilige Geest die deze beweging in gang zet en daar mensen bij inschakelt. Evangelie & Moslims wil daar aan bijdragen omdat we geloven dat God ook medelanders met een moslimachtergrond op het oog heeft. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente voor hen een thuis biedt. Samen met gelovigen van moslimachtergrond willen we Jezus grootmaken en volgen als Redder en Heer.

Onze missie

Evangelie & Moslims inspireert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en Heer en getuige van Hem te zijn. In deze missie brengt God mensen van allerlei achtergronden bij elkaar.

Ons werk

In ons werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel onderdeel in alle facetten van het werk. We willen niet alleen met wat wij doen, maar ook in hoe wij het doen een voorbeeld zijn voor de kerken. Ons werk bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Inspiratie & toerusting: We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen aan voor diverse missionaire werkvormen.
  2. Missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Onze missionair werkers kunnen kerken ter plaatse helpen en we hebben werkvormen en materialen ontwikkeld die we ter beschikking stellen.
  3. Ondersteuning van nieuwe gelovigen: We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen met christelijke gemeenten en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

 

Ontstaan & Samenwerking

De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 als een samenwerking van verschillende kerken om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken. Het bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door de participanten van de samenwerkende kerken en kerkelijke organisaties: de PKN (via IZB en GZB), de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken) en de NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerken). Waar mogelijk werken we ook samen met de andere kerken van de reformatie. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking met individuele christenen, plaatselijke kerken en andere christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede en financiën.

Afhankelijkheid van God

We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zich aan mensen bekend maken en geven wat ze nodig hebben in hun leven. We vertrouwen erop dat God zorgt voor de mensen en middelen om het werk mogelijk te maken.

Meer over de visie en missie van Evangelie & Moslims leest u in het beleidsplan 2022-2025 (zie hiernaast). Tevens vindt u daar de jaarverslagen van eerdere jaren. Meer over het bestuur en de participanten vindt u op de volgende pagina in het submenu. De stichting Evangelie & Moslims heeft op dit moment 12 medewerkers in dienst, die voor ruim 6 fte zijn aangesteld.

Uw steun is welkom

Kijk op deze pagina hoe u ons kunt steunen. We zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Giften kunt u aftrekken van de belastingopgave. Let op: bij het invullen van het online-aangifteformulier is het wat lastig ons te vinden. Tik in het zoekveld dit in als naam: Stichting Evangelie  Dus zonder het &-teken. Waarschijnlijk verschijnt er dan een lijst die u naar onderen moet doorscrollen tot u onze naam vindt. U kunt ook zoeken op ons RSIN-nummer: 004625912 of op de vestigingsplaats: Amersfoort

Op deze bankrekening ontvangen we graag uw gift: NL51 INGB 0003 3110 70

Voor betalingen vanuit het buitenland:BIC (SWIFT-code): INGBNL2A

Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort Telefoon: 033-4659290

E-mailadres: info@evangelie-moslims.nl

KvK 41188315   Fiscaalnummer (RSIN): 0046.25.912

  • Beleidsplan 2022-2025
  • Werkplan en begroting 2024
  • Jaarverslag en Jaarrekening 2023
  • Jaarverslag en Jaarrekening 2022
  • Jaarverslag en jaarrekening 2021
  • Statuten Evangelie & Moslims 2018
  • Privacy statement Evangelie & Moslims

Privacy statement.

Stichting Evangelie & Moslims verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In het privacy statement dat u op deze pagina kunt downloaden staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Meer over ons

Steun ons werk

Steun ons werk en blijf betrokken Evangelie & Moslims draagt het evangelie uit naar moslims in ons land. Dat kan alleen met uw steun. Bid, geef of doe met ons…

Bestuur

Bestuur en participanten

Bestuur en participanten Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende particpanten: GZB (Gereformeerde Zendingsbond), www.gzb.nl In het bestuur vertegenwoordigd door…

Vacatures

Vacatures

Vacatures Vrijwilligerswerk Elk jaar zetten veel vrijwilligers zich in voor Evangelie & Moslims. Daar zijn we heel dankbaar. Zonder hen zouden we onze activiteiten niet kunnen organiseren! We komen graag…

Scroll naar boven