Spring naar content

Bestuur en participanten

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende particpanten:

  • GZB (Gereformeerde Zendingsbond), www.gzb.nl In het bestuur vertegenwoordigd door Mr. A. van der Poel (plaatsvervangend voorzitter)
  • IZB, vereniging voor zending in Nederland, www.izb.nl
    In het bestuur vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder a.i. M. Boon.
  • Christelijke Gereformeerde kerken, www.cgk.nl
    In het bestuur vertegenwoordigd door ds. J.H. Bonhof en mw. L.C. Vos-Kunst.
  • Nederlandse Gereformeerde Kerken, www.ngk.nl
    In het bestuur vertegenwoordigd door dhr. G. Roorda en ds. P.P.H. Waterval (secretaris).

Voorzitter van het bestuur is ds. T.C. Verhoef.

Penningmeester (en tevens plaatsvervangend secretaris) van het bestuur dhr. B. van Amerongen.

Bezoldiging bestuursleden

Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte reiskosten van voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke reizen van de woonplaats naar de plaats van vergadering vice versa.

Evangelie & Moslims wordt gesteund door tal van kerkelijke gemeenten en individuele christenen. Niet alleen de kerken van de participanten, maar ieder gemeentelid en iedere gemeente die instemt met de visie en doelstelling van Evangelie & Moslims, kan gebruikmaken van de toerustingsmogelijkheden van Evangelie & Moslims.

Bestuur E&M
Scroll naar boven