Spring naar content

Bestuur en participanten

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende pariticpanten:

 • GZB (Gereformeerde Zendingsbond), www.gzb.nl In het bestuur vertegenwoordigd door de directeur ir. M. van den Boogaart (plaatsvervangend voorzitter)
 • IZB, vereniging voor zending in Nederland, www.izb.nl
  In het bestuur vertegenwoordigd door de directeur ds. J.A. van den Berg.
 • Christelijke Gereformeerde kerken, www.cgk.nl
  In het bestuur vertegenwoordigd door dhr. B. van Amerongen en mw. L.C. Vos-Kunst.
 • Nederlands Gereformeerde Kerken, www.ngk.nl
  In het bestuur vertegenwoordigd door dhr. T. Snijder.
 • Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), www.gkv.nl.
  In het bestuur vertegenwoordigd door dhr. G. Roorda en ds. P.P.H. Waterval.

Voorzitter van het bestuur is ds. T.C. Verhoef.

Penningmeester van het bestuur is dhr. J.K. Boersema

Bezoldiging bestuursleden

Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte reiskosten van voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke reizen van de woonplaats naar de plaats van vergadering vice versa.

Evangelie & Moslims wordt gesteund door tal van kerkelijke gemeenten en individuele christenen. Niet alleen de kerken van de participanten, maar ieder gemeentelid en iedere gemeente die instemt met de visie en doelstelling van Evangelie & Moslims, kan gebruikmaken van de toerustingsmogelijkheden van Evangelie & Moslims.

Bestuur E&M

" Een krachtige en deskundige steun, die je echt verder helpt om
onze moslim-naasten te ontmoeten. "

Ds. Ard van de Lugt
Scroll naar boven