Spring naar content

Samen uitreiken naar onze Turkstalige buren

Publicatiedatum: 15 december 2023

Van de meer dan tachtig miljoen inwoners van Turkije is slechts een fractie christen, zo’n 0,02%. Dit onbereikte volk woont bij ons om de hoek. Gastarbeiders met hun kinderen en kleinkinderen, Turkse bruiden en recent ook Turkse vluchtelingen wonen in onze wijken en participeren in onze samenleving. Wie deelt de liefde van Christus met hen? En hoe kan Evangelie & Moslims daarbij helpen?

Het Turkse team: wie zijn ze, wat doen ze?

Vier medewerkers van Evangelie & Moslims hebben een roeping ervaren tot het delen van Christus’ liefde onder de Turken. Een van hen is zelf Turk en is christen geworden vanuit een moslimachtergrond. De drie anderen hebben langdurig in Turkije gewoond en gewerkt als zendelingen. Samen vormen wij het team van Evangelie & Moslims dat werkt onder de Turkstaligen in ons land. De hoop en het gebed van ons team is dat er veel meer Turkstaligen in Nederland tot geloof komen, want in Nederland is het percentage Turkstalige christenen nog lager dan in Turkije. Hiervoor doen we als Turkse team drie dingen: In de eerste plaats proberen wij  Nederlandse christenen te bemoedigen om contact te maken met Turken in hun omgeving en daarbij het evangelie te delen. Daarnaast zijn we ook zelf actief in het leggen van nieuwe contacten met Turkstaligen en het delen van het evangelie. In de derde plaats bemoedigen we hen die tot geloof zijn gekomen om te groeien in het geloof. Hoe zien deze dingen eruit in de praktijk? Een aantal voorbeelden.

1. Nederlandse christenen bemoedigen in het contact met Turken

Aanhaken bij een koffieochtend voor immigranten-vrouwen

Een initiatief dat al jarenlang loopt in een kerk in Bunschoten, is een maandelijkse koffieochtend voor vrouwen met een immigranten-achtergrond. Vrouwen komen samen om te praten, een Bijbelverhaal te horen, en een creatieve activiteit te doen. Er zijn mooie contacten opgebouwd over vele jaren. Een aantal van de bezoeksters is Turks. Een Turkse christenvrouw die al betrokken was bij Evangelie & Moslims en nu ook de Filippus-cursus volgt, haakte aan bij de koffieochtenden en nodigde de Turkse vrouwen uit voor een Turkstalige Bijbelstudie. Een van onze teamleden van het Turkse team hielp mee en zo ontstond een kleine maandelijkse Turkse bijbelstudiegroep naast de bestaande koffieochtenden die gewoon blijven doordraaien. De Turkse Bijbelstudie geeft de gelegenheid om de Bijbel aan de vrouwen uit te leggen in hun eigen taal, waardoor ze alles beter begrijpen en hun vragen beter kunnen verwoorden.   

Een interkerkelijke ontmoeting in een stad vol immigranten

Een van de medewerkers van Evangelie & Moslims die actief is bij City Mission (een tak van het werk van Evangelie & Moslims) nam het initiatief om het bestaande werk onder de Turken in Rotterdam te verbinden met een aantal Rotterdamse kerken. Hij organiseerde een gezamenlijke lunch met voorgangers van verschillende kerken waarbij ons Turkse team werd uitgenodigd om iets te vertellen over de Turkse cultuur en tips te geven over het contact met de Turken. Twee van onze teamleden kwamen om te vertellen vanuit hun ervaringen en om vragen te beantwoorden. Het was een mooie en interactieve tijd, waarbij mensen weg gingen met nieuw opgedane ideeën.

Een pioniersplek in een Turkse wijk

Twee van onze teamleden zijn betrokken bij de pioniersplek Yaşam Sözü in Almelo. Deze pioniersplek is ontstaan in samenwerking met de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting en de Baptistengemeente. Het kerkgebouw van De Ontmoeting staat in een woonwijk waar veel Turken wonen, en met de activiteiten van de pioniersplek probeert men om op verschillende manieren contact te maken met deze Turkse buurtbewoners. Een kinderclub, een sport-en spelweek in de zomer en een taalcafé voor mensen uit het AZC zijn opgezet om mensen te leren kennen en hen uit te nodigen naar de kerk. De activiteiten worden gerund door vrijwilligers uit de kerk en vinden plaats in het kerkgebouw zodat de buurt op een ontspannen manier contact krijgt met deze gemeente. De kinderclub en sport-en spelweek creëren gelegenheid voor Bijbelverhalen en gebed. De taallessen geven openingen om te vertellen over onze christelijke feestdagen en tradities, en om eenvoudige Bijbelverhalen te delen als deel van een Nederlandse les. Onze teamleden brengen hun ervaring met de Turkse cultuur en hun kennis van de Turkse taal en ondersteunen zo de initiatieven van deze kerk.

Training

Ook in de trainingsprogramma’s van Evangelie & Moslims zijn we als Turks team betrokken. Nederlandse christenen kunnen deelnemen aan een Insjallah-cursus of zomerschool om verder toegerust te worden, ook in de contacten met Turkstaligen. De Insjallah-cursus is een basiscursus voor christenen die helpt om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je alleen of samen als gemeente het evangelie in woorden en daden kunt delen. De cursus wordt gegeven in vijf avonden en wordt ook geregeld online aangeboden. In de Zomerschool komen deelnemers vijf dagen aansluitend bijeen voor een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims en hoe je hen kunt bemoedigen om volgeling van Jezus te worden.

De Filippus-cursus wordt aangeboden aan christenen met een moslimachtergrond. Ook Turkse christenen worden hier opgeleid tot evangelist, waarna zij Nederlandse kerken kunnen ondersteunen.

2. Het leggen van nieuwe contacten en het delen van het evangelie

Evangelie & Moslims is deel van een groot missionair netwerk van hen die Turkstaligen proberen te bereiken met het evangelie in Europa en Turkije. Vanuit dit netwerk wordt via internet en sociale media het evangelie uitgedragen. Turken die op een geestelijke zoektocht zijn, zoeken vaak digitaal naar informatie over het christelijke geloof. Op deze manier komen wij als team in contact met deze zoekers. Vaak volgt dan een ontmoeting en soms een traject van Bijbelstudie. Wanneer ze tot geloof komen, zoeken we samen met hen een kerk in de omgeving van waar ze wonen. Daarnaast nemen regelmatig gemeenteleden contact met ons op met de vraag of we hen kunnen helpen bij hun gesprek met Turkse buren, kennissen of collega’s. Dan denken we met hen mee en geven we advies. Wanneer er serieuze belangstelling is voor het christelijke geloof en de taal of cultuurverschillen een barrière vormen, is er de mogelijkheid dat een van ons team enkele keren bij de geloofsgesprekken aanwezig is.

3. Turkse christenen bemoedigen om te groeien in hun geloof

Turkstalige samenkomsten

Om de twee maanden organiseert Evangelie & Moslims een landelijke bijeenkomst voor Turkse christenen en voor Turkstaligen die oprecht geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof. Er zijn niet zo veel Turkse christenen – de groep groeit langzaam, heel anders dan bijvoorbeeld onder de Iraniërs waar veel mensen tot geloof komen – en het is belangrijk dat zij elkaar kunnen ontmoeten voor onderlinge bemoediging. Het is een gelegenheid om opgebouwd te worden in hun eigen taal en om hun geloof als Turken samen te beleven. De Turkse gelovigen komen uit allerlei plaatsen verspreid over het land. Bij de landelijke Turkse samenkomsten komen deelnemers uit o.a. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Enschede, Ermelo, Echt, Apeldoorn, Utrecht, Hoogeveen en Terneuzen. Uit alle hoeken van het land dus! We zoeken nog meer vrijwilligers die gezinnen kunnen helpen om te reizen.

Heeft u een Turkse vriend of kennis die interesse heeft voor het evangelie? Het kan heel goed zijn voor die persoon om te zien dat er Turkse christenen bestaan! Vaak hebben Turken het idee dat het onmogelijk is, een Turk die christen is. U kunt zo iemand meenemen naar een Turkse samenkomst. Voor de Nederlanders is er vertaling. Tijdens de samenkomst is er tijd voor het zingen van Turkse liederen, gebed, ruimte voor getuigenissen, een preek door een Turkssprekende spreker en een gezamenlijke maaltijd. De samenkomst begint altijd met koffie en thee en sluit af met een maaltijd en lange tijd van napraten bij de thee, omdat de ontmoeting onderling een belangrijk onderdeel is. Onze hoop en ons gebed is dat de gelovigen worden bemoedigd, opgebouwd en versterkt door deze ontmoetingen.

Turkse conferenties

Eenmaal per jaar organiseren we een conferentie voor de Turkse christenen in Nederland. Hier wordt een spreker voor uitgenodigd, vaak een voorganger uit Turkije. Er zijn tijden van zang, aanbidding en gebed. Een aantal preken rond een thema geven intensieve input en opbouw. Workshops diepen thema’s uit die relevant zijn voor het leven van de gelovigen die vaak weerstand ondervinden vanuit hun familie, omgeving en cultuur. Het samenzijn rond de maaltijden en de koffie en thee vormen belangrijke momenten waarin het leven gedeeld wordt. De Turkse christenen zijn vrijwel allemaal lid van een plaatselijke kerkelijke gemeente. Daar ontvangen ze veel geestelijk voedsel, maar meestal zijn ze de enige van Turkse moslimachtergrond. Deze Turkstalige conferenties voor gelovigen van moslimachtergrond zijn daarom zo waardevol voor hen, omdat ze medegelovigen ontmoeten die dezelfde weg zijn gegaan.  Dit is een nieuwe familie, het huisgezin van God, waar de Turkse christenen zichzelf mogen zijn en samen mogen groeien in hun geloof.

Op bezoek

Het is voor een Turk een uitdaging om het christen zijn vorm te geven vanuit een moslim-achtergrond. Vaak heeft de omgeving weinig begrip en komt er weerstand vanuit de familie. Turkse christenen hebben vaak ook moeilijke dingen meegemaakt in hun leven en hebben trauma’s te verwerken. We bezoeken de Turkse gelovigen om met hen te praten en voor hen te bidden. Ook kunnen we samen met Nederlandse christenen op bezoek gaan bij een Turkse gelovige om zo ook een verbinding te maken of versterken met een Nederlandse christen en een lokale kerk.

Nog even op een rij: hoe kan het Turkse team u helpen?

  • We geven toerusting aan kerken en groepen: tips en informatie over de Turkse cultuur en hoe contact te maken, samen brainstormen over wat nodig is en wat zou kunnen werken.
  • We kunnen participeren in nieuwe pioniersinitiatieven die zich richten op de Turkstalige bevolking in Nederland.
  • We bieden ondersteuning bij bestaande missionaire projecten, en kunnen samen nadenken over hoe ook de Turkse bevolking uitgenodigd en bereikt kan worden.
  • We helpen waar de Turkse taal noodzakelijk is voor Bijbelstudie of discipelschap aan nieuwe gelovigen of aan Turkse mensen die erg open zijn voor het evangelie.
  • We organiseren Turkse landelijke samenkomsten waar u samen met een Turkse vriend, kennis of collega naar kunt toekomen, als die persoon interesse heeft.
  • Als uw Turkse kennis oprecht geïnteresseerd is in het evangelie, zouden we een keer met u mee kunnen komen om die persoon samen te bezoeken, en (zo nodig in het Turks) samen een gesprek te voeren en vragen te beantwoorden.
  • We kunnen u advies geven met betrekking tot het pastoraat aan Turkse christenen.
  • U kunt deelnemen aan een Insjallah-cursus of Zomerschool.

Tenslotte: Gods werk, Gods wonder

Sinds de jaren ’60 zijn er zendelingen in Turkije. De kerk groeit er langzaam maar in recente jaren is er een nieuwe openheid voor het evangelie en Turken daar komen steeds vaker tot een levend geloof in Christus! In Nederland merken we dat minder, maar toch komen ook hier Turkstaligen tot geloof. Evangelisatie onder de Turken kost tijd en is een kwestie van een lange adem, geduld en veel gebed. Het is Gods werk, Gods wonder, elke keer als iemand zijn leven aan Christus overgeeft. Het Turkse team van Evangelie & Moslims kan iemand het geloof niet geven maar we kunnen u wel helpen om het evangelie vrijmoedig te delen met Turkstaligen in ons land. Dat is Gods roeping voor de kerk, voor christenen die Turkstaligen ontmoeten. En samen kunnen we bidden en Gods liefde tonen. Bidt u met ons mee voor het Turkse volk?

Dit artikel verscheen in ons kwartaalblad Orientatie (nummer 153, december 2023)

Lees meer artikelen uit Oriëntatie online en/of meld u aan om het blad 4x per jaar gratis thuis te ontvangen.

Foto Turkse team (buiten)
Scroll naar boven