Spring naar content

Ontvang ons blad Oriëntatie én Her-Oriëntatie

en steun ons met een machtiging

Fijn dat u bij ons werk betrokken wilt zijn!

In ons kwartaalblad Oriëntatie leest u getuigenissen en voorbeelden hoe andere christenen het evangelie delen met moslims. Met het blad wordt u op tijd geïnformeerd over ons aanbod van cursussen en publicaties. Vraag het aan met het formulier op deze pagina!

OR 141 cover

Ontvang nu ook eenmalig Her-Oriëntatie

Als u zich nu aanmeldt, ontvangt u bovendien gratis de bijzondere eenmalige uitgave Her-Oriëntatie. Hierin leest u tien van de getuigenissen die de afgelopen paar jaar verschenen in het kwartaalblad.

Cover Her-OR

Wij zijn afhankelijk van de giften van betrokken christenen. Uw gift via een machtiging geeft ons een stabiele steun in de rug om ons werk te kunnen doen. Machtigingen kunt u op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken. Een telefoontje of e-mail naar ons is hiervoor voldoende.

Anders geven en helpen

Een andere mogelijkheid is een 'Overeenkomst periodieke schenking', waarmee u eenperiodieke gift voor 5 jaar laat vastleggen. Dat biedt meer mogelijkheden voor belastingaftrek. (Zie hiervoor de download.)

Bid u ook met ons voor het getuigenis onder moslims? Alleen God zelf kan mensen tot geloofsovergave en navolging brengen.

Aanvraagformulier

Met machtiging.
Scroll naar boven