Spring naar content

Naïma Webinar

Ter inspiratie voor christenvrouwen die verlangen om het Goede Nieuws in woorden en daden te delen met moslimvrouwen.

Twee maal per jaar geeft Evangelie & Moslims een gratis webinar over het leven van moslimvrouwen in Nederland. Deze webinars zijn bedoeld ter inspiratie voor christenvrouwen die verlangen om het Goede Nieuws in woorden en daden te delen met moslimvrouwen.

Het eerstvolgende webinar is op 11 april. De ramadan maand is dan net voorbij en moslims vieren het suikerfeest. Hoe vieren moslims het suikerfeest en vele andere feesten? Ben je benieuwd, volg dan het webinar met dit keer als thema ‘de islamitische feesten’.

Tijdens de webinars is er altijd ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het stellen van vragen.

Datum: donderdag 11 april 2024
Tijd: 20.00 - 21.30 (inloggen vanaf 19.45 uur)
Plaats: Online via Zoom (link wordt toegestuurd na aanmelding).
Kosten: Deelname aan de webinar is gratis. Uiteraard wordt een gift voor de ondersteuning van het werk van Evangelie & Moslims op prijs gesteld. Dat kan via https://evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/doneren/ of via een overboeking naar NL51 INGB 0003 3110 70.

Zet deze dag alvast in je agenda en meld je aan.

Afbeeldingen voor promotie:

Naïma Webinar 11 april 2024 - De islamitische feesten
Beeld Webinar 11 april 2024

Meer over...

Naïma - Toerusting

Webinars, Naïma-vrouwendagen, en meer toerustingsaanbod.

Naïma - Plaatselijk vrouwenwerk

Christenvrouwen die actief vanuit één of meerdere kerken samen de ontmoeting zoeken met moslimvrouwen.

Naïma - Getuigenissen

Getuigenissen en bemoedigende voorbeelden uit het missionaire vrouwenwerk.

Scroll naar boven