Spring naar content

Naïma - Toerusting

Conferenties en webinars die je motiveren en toerusten om contact te leggen met moslimvrouwen.


Naïma-vrouwendag

Op Deo Volente 19 juni organiseren we onze jaarlijkse Naïma-vrouwendag. Noteer alvast deze datum. We hopen dat de situatie m.b.t. Corona het toelaat om bij elkaar te komen. Als dat niet het geval is, denken we na over een alternatief.

Naïma-webinar

Evangelie & Moslims organiseert maandelijkse webinars over het leven van moslimvrouwen in Nederland. Deze webinars zijn bedoeld ter inspiratie voor christenvrouwen die het verlangen hebben het Goede Nieuws in woorden en daden te delen met moslimvrouwen.

Het eerstvolgende webinar is op 5 februari 2021 in de avond, met als onderwerp: De positie van de vrouw in de islam. Daarbij komen thema’s als schaamtecultuur en werken aan genezing en herstel ter sprake.

Tijdens het programma is er altijd ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het stellen van vragen. Aanmelden is gratis.

We beginnen om 20.00 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 19.45 uur.

U kunt zich hieronder aanmelden.

Een dag tevoren (4 februari) ontvangt u dan een link om in te kunnen loggen.  NB: aanmelden kan niet meer na 4 februari 16.00 uur.

Aanmelden

Webinar 5 februari 'De positie van de vrouw in de islam'

  • Persoonsgegevens

  • Met dit adres geven wij u zo nodig bericht over de webinar en uw aanmelding.
  • Cursusgegevens

    Webinar 5 februari
Verslag Naïma Vrouwendag 2018
Scroll naar boven