Spring naar content

Werkpakket om zelf aan de slag te gaan

Of er nu veel of weinig moslims in de omgeving van uw kerkelijke gemeente wonen, met moslims en de islam hebben we allemaal te maken. Gemeenteleden ontmoeten moslims op het werk, op school of in de buurt, horen en lezen over de islam in de media en steeds vaker stappen moslims onverwacht een kerk binnen.

Alle reden dus voor een christelijke gemeente om zich te bezinnen op haar houding ten opzichte van de moslimnaaste. Wat is een christelijk antwoord op de islam als godsdienst en hoe ga je om met moslims wanneer we verlangen dat zij Jezus leren kennen als Redder en Heer?

Gemeente-zijn temidden van moslims is een werkpakket waarmee u zich een maand lang als gemeente kunt bezinnen op uw houding naar moslims en de islam.

Klink op de afbeelding hiernaast voor meer informatie over de inhoud van dit pakket.

Met behulp van dit werkpakket en eventuele ondersteuning van medewerkers van Evangelie & Moslims kunt u zich als gemeente een aantal weken bezinnen op uw houding naar moslims en de islam.

Zo’n periode kan bijvoorbeeld begonnen worden met een themadienst waarin de eigen predikant met behulp van preekschetsen uit de werkmap voorgaat of een predikant of evangelist van Evangelie & Moslims. Vervolgens zijn gemeentekringen en catechese- of jeugdgroepen enkele weken  bezig met het thema met behulp van de materialen daarvoor.  Ondertussen bespreekt de commissie voor het missionaire werk of de kerkeraad een artikel uit de map dat hen helpt na te denken over missionaire mogelijkheden in de ontmoeting met moslims. De periode wordt vervolgens afgesloten met een gemeente-avond waarin een medewerker van Evangelie & Moslims ingaat op thema’s die naar voren zijn gekomen.

Het verdient de voorkeur dit Gemeente-zijn werkpakket te gebruiken in samenhang met het Werkpakket [Jij] & {islam} voor jeugdwerk en catechese. Bestel dan het gezamenlijke pakket, dat is voordeliger!

  • Waarom een maand van bezinning?
  • Plan van aanpak werkpakket
  • Bijbelstudie Jezus in islam I
  • Bijbelstudie Jezus in islam I - achtergrondinfo
Map gemeentewerk
Map jeugdwerk
Scroll naar boven