Spring naar content

Wie verlangt er naar inspiratie?

Publicatiedatum: 9 september 2022

Inspiratie is niet altijd iets waar je zelf naar uit ziet. Het kan immers leiden tot nieuwe dingen en daar schrikken we soms voor terug. Voor christenen heeft inspiratie ook te maken met de vraag of we ons leven door Gods Geest laten leiden.

In het boek Handelingen zien we hoe de Heilige Geest de kerk nieuwe wegen wijst om het evangelie van Jezus Christus naar anderen uit te dragen. Dat is niet altijd meteen duidelijk voor de gelovigen. Petrus moet tot drie keer toe iets te horen krijgen, voordat hij overtuigd wordt. Ook zie je dat de gelovigen elkaar nodig hebben om samen helder te krijgen wat God van hen vraagt. Ik ervaar sterk dat het ook vandaag nodig is om samen God te zoeken en te vragen wat Hij wil dat we doen.

Wij nodigen u van harte uit voor een Inspiratiedag D.V. zaterdag 5 november te Amersfoort. We willen deze dag luisteren naar liederen en getuigenissen van Marokkaanse gelovigen. We willen luisteren naar wat zij en andere gelovigen van moslimachtergrond van de kerk verwachten. Vanuit de ervaringen in het werk van Evangelie & Moslims willen we ook concrete handvatten bieden om als kerk of persoonlijk het evangelie in woord en daad uit te dragen naar moslims.

In veel steden is er een kloof tussen migranten en de gevestigde kerken. Soms zijn christenen in het verleden wel actief geweest in het contact met Marokkanen of Turken in hun omgeving, maar is men na verloop van jaren teleurgesteld en gestopt. Voor Oekraïners hebben veel kerken zich erg ingespannen, maar naar asielzoekers is er terughoudendheid. Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen zicht op een oplossing voor de asielcrisis. Het draagvlak in de samenleving voor de opvang van asielzoekers is de laatste jaren afgenomen. De woningnood en de dreigende economische recessie spelen daarbij ongetwijfeld een rol. Een kleine groep asielzoekers met crimineel gedrag heeft eraan bijgedragen dat gemeentebesturen zich niet meer schamen om te zeggen dat ze geen azc op hun gemeentegrond willen.

Omdat de opvang in andere Europese landen niet beter is, blijft Nederland voor veel vluchtelingen in de top-5 staan van meest gewenste asielbestemmingen. Intussen wordt in landen als Turkije en Libanon de druk opgevoerd om Syrische asielzoekers terug te laten gaan naar Syrië. Omdat veel Syriërs nog geen mogelijkheid zien om een veilig bestaan op te bouwen in Syrië, kunnen we verwachten dat de komende maanden tienduizenden zullen proberen om Europa te bereiken.

Als kerk kun je geen complexe politieke problemen oplossen en dat verwacht ook niemand van ons. We kunnen er wel oog voor krijgen dat God vaak in diaspora-gemeenschappen werkt. De eeuwen door is de kerk vaak gegroeid door mensen die op zoek naar vrede en veiligheid ontdekten dat God hen nabij was. In verschillende West-Europese landen heeft een steeds groter deel van de leden van kerken een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Graag wil ik met u tijdens de Inspiratiedag van 5 november zoeken naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk.

Cees Rentier – predikant-directeur

Cees Rentier uitsnede (OR 148)
Scroll naar boven