Spring naar content

Vriendschap – een relatie met een moslim?

Misschien denk je wel: Als Jezus nou van mij vraagt om niet te discrimineren, om je naaste lief te hebben als je zelf. Als Hijzelf een praatje maakte met een Samaritaanse vrouw, hoe zit dat dan? Hoe ver kan ik dan gaan? Als je vriendschap sluit, kun je toch ook verliefd worden? Een moslimjongen kan toch veel serieuzer zijn dan iemand die van iemand die in een christelijk gezin is opgegroeid, maar het zelf ook allemaal wel(niet) gelooft…..?

Het is duidelijk dat de bijbel geen bezwaren ziet in een huwelijk tussen mensen uit twee verschillende volken en culturen. Ruth de Moabitische trouwt met Boaz, de Israëliet en uit hun familie wordt later Jezus geboren. Wanneer je je leven deelt met iemand uit een andere cultuur, vraagt dat wel veel energie om elkaar te leren begrijpen en keuzes te maken. Cultuur is niet maar iets als een jas die je even kan verwisselen. Zelfs al is iemand hier geboren, dan nog hebben gewoonten en waarden van vroegere generaties grote invloed op de manier waarop je leeft. Dat is niet zo simpel als je misschien denkt.

Maar… verschillende culturen is niet hetzelfde als verschillende godsdiensten!
Kun je samen één worden, wanneer je niet hetzelfde geloof hebt? Daar zegt de bijbel nee op. Lees maar eens Deuteronomium 7:3-4. In de gemeente van Korinthe was het ook een actueel probleem. Alle gemeenteleden waren nog maar net tot geloof gekomen en hadden vaak ongelovige partners. Paulus zegt dat wie al getrouwd is niet moet scheiden wanneer hij of zij tot geloof komt (1 Kor. 7:12-16), maar wie een huwelijk aangaat, kan beter geen relatie aangaan met een ongelovige (2 Kor.6:14). ‘Ongelovige’ betekende niet dat iemand helemaal niet in god geloofde. Er was in de tijd van Paulus bijna niemand die niet in een god geloofde. Het gaat om de vraag of mensen ook geloofden in Jezus als Redder en Heer van hun leven. Ondanks alle respect dat moslims hebben voor Jezus, geloven ze dát niet. Jezus gaat het gesprek aan met de Samaritanen, maar Hij sluit geen compromis met hun geloof.

Waar het om ging en waar het om gaat is: als je één bent met Jezus, kun je niet tegelijk één worden met iemand die dat niet is (1 Kor.6:17 en Efeze 5). Hoe kan er immers intimiteit binnen je huwelijk zijn als er geen intimiteit is in het samen verbonden zijn met Jezus? Dan ga je toch verschillende wegen in het leven?
Soms heeft de moslimpartner wel belangstelling voor het christelijke geloof en heeft de christelijke partner hoop dat de ander zich zal bekeren. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar is het een eerlijke basis voor een huwelijk? En wat is de invloed van familie en vrienden, vooral als er straks kinderen komen?

Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk ‘Samen één? – Over gemengde relaties’ in deel I van de serie Onderweg met moslims, met de titel Nabijheid en distantie.

 

Scroll naar boven