Spring naar content

Veel animo voor trainingsprogramma Arabische christenen

Publicatiedatum: 23 februari 2016

‘De training was heel erg goed voor mij, ik heb veel geleerd. Ik merk dat ik nieuwe energie heb opgedaan om verder te gaan in mijn bediening en te zorgen voor mijzelf en mijn gezin! Heel hartelijk bedankt!
Nassir, Bijbelstudie leider voor Syrische en Irakese vluchtelingen.

In februari hield Evangelie & Moslims haar eerste trainingsweekend voor christenen met een moslimachtergrond.

Tijdens de aanmeldingsperiode bleek de wens om te worden getraind als evangelist zeer groot te zijn. Het nieuws over de cursus ging snel rond. Er kwamen dan ook meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen beschikbaar waren.

Evangelie & moslims stelt aan deelname een aantal voorwaarden zoals actief lidmaatschap van een lokale kerk, een aantal jaren christen zijn en een schriftelijke aanbeveling hebben van de eigen kerk.

Arabische docenten
Ruim 20 christenen met een moslimachtergrond uit o.a. Syrië, Irak en Iran deden mee aan de training. Het trainingsprogramma is een samenwerking van Evangelie & Moslims en het internationale opleidingsinstituut ETC. Daardoor geven er tal van Arabischtalige docenten les vanuit het Midden Oosten en Noord-Afrika en elders in Europa. Deze docenten werken ook in de praktijk onder moslims. Dit heeft als voordeel dat de lessen veelvuldig worden aangevuld met praktijkvoorbeelden.

De deelnemende studenten kregen tijdens de conferentie ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de situaties waar ze tegen aanliepen.

Ondersteuning voor Nederlandse kerken
Het trainingsprogramma bestaat uit een meerjarig programma, met dit jaar drie weekenden en daarnaast ook huiswerk en praktijkbegeleiding. Doel van de training is dat christenen met moslimachtergrond worden toegerust, om samen met de Nederlandse kerken, zich concreet te gaan inzetten voor een missionaire taak. Evangelie & Moslims werkt daarbij samen met plaatselijke kerken die die op dit moment veel behoefte hebben aan christenen die hen kunnen helpen om bijbels onderwijs aan te bieden voor Arabischtalige moslimvluchtelingen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Haithm, missionair medewerker van Evangelie & Moslims op emailadres haithm@evangelie-moslims.nl. Kerken kunnen nieuwe gelovigen hierop wijzen. Het eerstvolgende trainingsweekend zal in juni plaatsvinden.

Uw steun voor dit project is nodig. Klik hier voor het overmaken van een gift o.v.v. trainingsweekenden ETC.

of neem contact op met marietteoosterhoff@evangelie-moslims.nl

Veel animo voor trainingsprogramma Arabische christenen
Scroll naar boven