Spring naar content

Terugblik zomerconferenties

Publicatiedatum: 3 september 2021

Dit artikel verscheen ook in ons kwartaalblad Oriëntatie (nr 144, september 2021).

Deze zomer (2021) organiseerde Evangelie & Moslims weer een aantal conferenties, voor drie verschillende groepen nieuwe christenen. De onderstaande korte verslagjes geven daarvan een indruk. We zijn dankbaar voor het vele goede dat is gebeurd!

Turkse conferentie

Hatice: In juli hield Evangelie & Moslims de Turkse conferentie waar veel Turkse gelovigen elk jaar naar uitkijken. We mogen terugkijken op een zeer gezegende tijd. Er was een gastspreker uit het Turkse gedeelte van Cyprus. Er is veel gebeden, gelezen, gezongen en geluisterd. Workshops, spelletjes en kampvuur waren ook onderdelen van dit weekend. We zijn dankbaar voor de bijzondere tijd waarin broeders en zusters bemoedigd mochten worden, en voor alles wat de Heer heeft gedaan en nog aan het doen is onder de Turken.

‘Het Marokkaanse gezin’

Adil: Wij van ‘Het Marokkaanse Gezin’ zijn een groep Marokkaanse christenen. We hebben vanuit Stichting Evangelie & Moslims deze zomer een driedaagse conferentie mogen organiseren. Het was een geweldige tijd met lekker eten en Marokkaanse liederen waarin wij Jezus konden verhogen. Tijdens deze conferentie hadden wij verschillende activiteiten. Natuurlijk een aantal preken van onder andere broeder Adil, broeder Rachid (online) en broeder Daoud uit Finland. Er waren ook leuke activiteiten voor kinderen, zoals kinderkerk, buiten spelen en zwemmen. Onder elkaar werden vele getuigenissen gedeeld en vragen beantwoord. Veel mensen zijn bemoedigd en opgebouwd en verlangen naar meer. Daarom zijn we van plan vaker iets te organiseren, onder andere meer diensten in Amersfoort en vaker een conferentie.

Rabita-conferentie

Cees: Van 23 t/m 26 juli vond de Rabita-conferentie plaats. Ruim honderd Arabische gelovigen van moslimachtergrond waren bij elkaar. Voor de veiligheid de helft minder dan vorig jaar en dankzij het mooie weer konden we op veel momenten met elkaar buiten zijn. We zijn dankbaar voor een prachtige conferentie die na twee jaar weer mogelijk was. Rode draad voor de conferentie waren de zeven ‘Ik ben..’ uitspraken van Jezus, die in even zovele lezingen en bijbelstudiesessies besproken werden. Hoofdsprekers waren Dr. Yassir Eric en dr. Ishak Ghatas. Dr. Yassir Eric geeft leiding aan het European Institute for Migration, Integration and Islam (EIMI), onderdeel van de Akademie Welt Mission te Korntal. Dr. Ishak Ghatas is voorganger van een gemeente in Brussel. Yassir Eric en Ishak Ghatas zijn ook betrokken bij onze Filippus-opleiding. De conferentie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een groot aantal vrijwilligers die voor een kinder- en tienerprogramma zorgden en iedere dag de maaltijden en het corvee verzorgden. Ook op deze plaats willen we hen daarvoor danken.

Rabita 2021 a (OR 144)
Scroll naar boven