Spring naar content

Terugblik Rabitaconferentie 4-7 augustus

Publicatiedatum: 29 augustus 2018

Ieder jaar organiseert de stichting Evangelie & Moslims een Rabita-conferentie. ‘Rabita’ betekent vriendenkring. De Rabita-conferentie is een conferentie waar Arabischtalige en Noord-Afrikaanse christenen van moslimachtergrond 3-4 dagen samen zijn om elkaar te bemoedigen om Jezus te volgen.

Dit jaar werd de conferentie van 4 t/m 7 augustus gehouden op de Kroeze Danne te Ambt Delden. We kijken terug op een goede conferentie, waar veel van de bijna 200 deelnemers Gods zegen hebben ervaren. Het thema was: ‘Groeien in Christus.’

Sprekers waren behalve Abdeltif Benhamou uit Marokko, Kamal Fahmi uit Soedan en Karima Rashad uit Algerije. Alle drie de sprekers zijn zelf afkomstig uit de wereld van de islam. Hun Bijbelse onderwijs werd ondersteund door hun grote ervaring en dat bemoedigde de aanwezigen. Behalve toespraken en groepsgesprekken was er veel tijd voor zang van Arabische en Noord-Afrikaanse liederen onder de begeleiding van diverse muzikanten.

We zijn dankbaar voor het grote team van vrijwilligers uit de kerken dat ons tijdens de conferentie hielp. Daardoor was er ook een mooi inhoudelijk programma voor de kinderen en de tieners. Turkse gelovigen kookten voor deze Arabische groep en komende Turkse conferentie koken op hun beurt een aantal Arabische gelovigen. We danken ook gemeenten en gemeenteleden die met hun financiële steun deze conferentie mogelijk maakten.
Volgend jaar hopen we de Rabita-conferentie te houden van 1-4 mei 2019.

Terugblik Rabitaconferentie 4-7 augustus
Scroll naar boven