Spring naar content

Opleiding voor christenen met een moslimachtergrond

Publicatiedatum: 8 maart 2019

Evangelie & Moslims start met een éénjarige praktisch- theologische opleiding met de focus op leiding geven in een missionaire bediening.

Waarom zo’n opleiding?

Het aantal christenen in ons land met een moslimachtergrond groeit. Van moslim christen worden is een ingrijpend proces, maar de vreugde over het nieuwe leven in Christus is aanstekelijk. Velen verlangen naar toerusting of een opleiding waardoor ze beter in staat zijn anderen (vaak land- en taalgenoten) op de weg van Christus te brengen en te begeleiden.

De afgelopen drie jaar heeft Evangelie & Moslims ervaring opgedaan met een trainingsprogramma voor alleen Arabischtaligen verspreid over drie weekends per jaar. Turkse, Afghaanse en andere gelovigen vroegen echter ook om toerusting. De ontwikkeling van een intensiever programma, dat goed aansluit op de Nederlandse situatie van kerk en cultuur, is nodig. Bestaande opleidingen hebben onvoldoende aandacht voor de specifieke achtergrond van de nieuwe gelovigen. Daarom dit initiatief om zelf een opleiding op te zetten.

Wat willen we ermee bereiken?

In deze opleiding richten we ons op drie doelen:
1. Verdieping van kennis en inzicht: in God, de Bijbel, zichzelf, de cultuur en de uitdagingen van integratie.
2. Vergroting van vaardigheden. Bijvoorbeeld in dienend leiderschap, getuigend gesprek, omgaan met lastige vragen, leiding geven aan een kleine groep, onderwijs geven over de Bijbel.
3. Groei in christelijk karakter: als leerling van Christus, in het omgaan met zichzelf en met anderen, in vragen van levensstijl en levenskeuzes, kortom de ‘levensstijl van het Koninkrijk’.

Hoe?

De opleiding omvat tien maandelijkse weekends (vrijdagmorgen – zaterdagmiddag) en een studieweek. Zes thema’s worden uitgediept: (1) God kennen en jezelf kennen; (2) De eenheid van God in Vader, Zoon en Heilige Geest; (3) Het werk van Christus, vergeving en een nieuwe gehoorzaamheid; (4) De Heilige Geest, het nieuwe leven en de nieuwe gemeenschap; (5) Getuigen en dienen; (6) Volhouden in het geloof en geestelijke strijd.

Studenten worden op hun kennis en vaardigheden getoetst en krijgen een certificaat bij het halen van het vereiste aantal studiepunten.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor christenen van moslimachtergrond die het verlangen hebben anderen op de weg van Christus te brengen en te begeleiden. Het gaat dus niet om algemeen christelijk onderwijs, maar om training voor een missionaire taak. Er wordt gestreefd naar vertaling in het Arabisch en Turks en afhankelijk van het studentenaanbod ook in het Dari/Farsi.

Wanneer?

Na uitgebreid onderzoek in het afgelopen jaar, zijn we nu bezig met het uitwerken van een opleidingsprogramma, het zoeken van geschikte docenten, coaches en vertalers en een geschikte locatie. We hopen in september te kunnen starten.

De opleiding zal vermoedelijk meer kosten dan de meeste studenten kunnen opbrengen. Het zou prachtige aanmoediging zijn als lezers van Oriëntatie deze opleiding in gebed en met een financiële bijdrage willen ondersteunen. In de loop van dit voorjaar komt er meer informatie over inhoud, data en locatie.

Ds. Niek Tramper,
Medewerker Evangelie & Moslims, aangesteld voor de ontwikkeling van deze opleiding.

Opleiding voor christenen met een moslimachtergrond
Scroll naar boven