Spring naar content

Nieuwe Visienota E&M

Publicatiedatum: 11 april 2013

Met deze nieuwe visienota nodigt Evangelie & Moslims kerkelijke gemeenten en gemeenteleden uit om de hoop van het Evangelie te delen met moslims om hen heen.
-We bemoedigen gemeenten en gemeenteleden om daar waar God moslims op hun weg brengt getuigen van Jezus Christus te zijn.
-We sporen gemeenten aan om nieuwe gelovigen meer een zichtbare plaats en verantwoordelijkheid te geven.
-We zoeken meer bruggenbouwers, gemeenteleden die de brug naar moslims slaan.

In een wereld waarover de schaduw van de dood ligt, leeft de christelijke gemeente vanuit de opstanding van haar Heer Jezus Christus. Met zijn lijden en kruisdood heeft Hij de macht van de dood doorbroken en onze schuld tegenover God weggedragen. Hij schenkt ons uit genade het leven van zijn opstanding. Die hoop is het waard om te delen met iedereen in onze samenleving en daarom kunnen we medelanders met een moslimachtergrond niet buitensluiten. Hoe zouden we ook als we de vreugde zien waarmee velen zich vanuit die achtergrond laten dopen?!

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht door de kerken om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer. Met deze visienota vertellen we waarom en nodigen we christenen en christelijke gemeenten uit om deel te worden van die beweging.

De nota verschijnt enkele weken na het verschijnen van de herziene nota Integriteit en respect die op de synode van de PKN van 26 april besproken wordt. Hoewel hier geen oorzakelijk verband ligt (wij publiceren iedere vier jaar een nieuwe nota), bieden wij deze nota graag ook de PKN aan als inzet voor haar benadering van moslims en de islam. Wij begrijpen dat het een hele toer is om met een grote verscheidenheid aan opvattingen binnen de PKN met één stem te spreken, maar toch zijn wij wat teleurgesteld in de herziene nota. De PKN-nota geeft volgens ons onvoldoende duidelijk weer hoe duizenden gemeenteleden, ook binnen de PKN, in groot enthousiasme moslims bemoedigen om Jezus te eren en dienen als Redder en Heer en welkom heten in de christelijke gemeente. Tal van moslims worden gedoopt in onze kerken en zij mogen evenals de missionair actieve gemeenteleden toch rekenen op volmondige steun vanuit de synode. Met onze nota reiken we daarvoor bouwstenen aan en met ons werk zetten we ons daarvoor in. Er zou veel meer over de PKN-nota te zeggen zijn, maar voor dit moment willen we liever in positieve zin een bijdrage leveren door middel vanonze eigen visienota.

Hoop om te delen met passie en respect
Scroll naar boven