Spring naar content

Kerstfeest met tweerichtingsverkeer

Publicatiedatum: 5 december 2022

Er worden ieder jaar heel wat preken gewijd aan het thema van de kerk als huis(gezin) van God. De plaats waar God allerlei mensen samenbrengt en waar mensen elkaar aanvullen met hun verschillende gaven.

Het risico is dat het beeld heel knus en gezellig wordt en dat onze roeping in de wereld op de achtergrond raakt. De kerk wordt dan een verzameling families die misschien al generaties lang met elkaar optrekken. Je probeert het zo goed en lang mogelijk met elkaar uit te houden en dat kost soms best wat moeite. Op (nog meer) vreemde vogels zit je dan niet te wachten.

Het huisgezin van God heeft echter een Vader in de hemel. Mensen uit oosterse culturen herinneren ons eraan dat ons bestaan niet om onszelf draait. Je bent deel van een gemeenschap en het eren van je ouders is een belangrijk levensdoel. God dienen we alleen al omdat Hij onze Schepper is te eren als Vader van ons leven en nog meer als Hij ons in Christus opzoekt en terugbrengt als we zijn afgedwaald. Daarom wordt de christelijke gemeente ook een tempel genoemd. We eren er God, het draait als het goed is niet om onszelf.

Wie God leert kennen als een Vader, ontdekt dat Hij ook anderen in deze wereld op het oog heeft. De Vader eren, betekent dat je verlangt dat ook zij Hem zo leren kennen. Daar heeft Hij recht op en dat is Hij waard. Het kenmerkt Jezus’ bediening op aarde dat Hij zijn Vader wil grootmaken.

God zendt zijn Zoon in deze wereld en Jezus stuurt zijn leerlingen op diezelfde missie uit in de wereld: “Zoals de Vader Mij zendt, zend Ik ook jullie.” In de missiologie noemen we dat de missio Dei. Maar als Jezus naar de wereld gezonden wordt, vergeet Hij zijn Vader niet. In tegendeel, Hij spreekt voortdurend met de Vader en vertelt voortdurend over de Vader. In de wereld wil Hij mensen de ogen openen voor wie de Vader is. Hij wil de weg naar de Vader zijn. Hij zendt ons uit om in die wereld mensen uit te nodigen om die weg naar de Vader te gaan. De missio dei is dus een weg met tweerichtingsverkeer. Vanuit de Vader oog krijgen voor de wereld en in die wereld oog krijgen voor de Vader en de weg wijzen naar de Vader door Jezus.

Het Kerstevangelie herinnert ons aan deze missio Dei. Zoals Christus in de wereld kwam, worden wij als kerk in deze wereld geroepen. Je kunt niet tevreden zijn als kerkelijke gemeente wanneer je zelf je zaken op orde hebt met prachtige kerstvieringen, maar grote groepen om je heen de weg tot de Vader nog niet gevonden hebben. Laten deze Kerstdagen ons inspireren tot tweerichtingsverkeer: Eropuit gaan om moslims en anderen in deze wereld op te zoeken, om met hen naar Christus te kijken en zo de Vader te leren kennen die Hem zond.

Cees Rentier – predikant-directeur

Cees dec 2022 crop IMG_5272
Scroll naar boven