Spring naar content

Islamnota PKN

Publicatiedatum: 19 juli 2010

Eind november 2010 werd tijdens een synodevergadering van de PKN de islamnota Integriteit en respect aanvaard. Evangelie & Moslims is blij dat deze nota is aanvaard.

Evangelie & Moslims had al in november 2008 een suggestie gedaan voor de hoofdlijnen van een nota en heeft ook bij de totstandkoming van de nota Integriteit en Respect op verzoek van de dienstenorganisatie van de PKN suggesties aangedragen en commentaar geleverd.

Als Evangelie & Moslims zijn we dankbaar dat de nota is aanvaard. We zien het als een erkenning van het bemoediging van het werk van Evangelie & Moslims en de vele gemeenteleden die op het grondvlak op een respectvolle manier in de ontmoeting met moslims getuige zijn van Jezus Christus.

De nota neemt moslims serieus door niet te blijven steken in een beschrijving of beoordeling van religies vanuit een schijnbaar neutraal intellectueel gezichtspunt. In plaats daarvan wordt gelovig de vraag gesteld wat God ons met hun aanwezigheid wil zeggen. Passend bij een volwaardige ontmoeting die in Nederland tussen christenen en moslims gelukkig mogelijk is, worden de diepe theologische verschillen en de beladen geschiedenis eerlijk benoemd. Terecht merkt de nota op dat de islam het hart van de christelijke belijdenis over God en mens afwijst. Tegelijkertijd is de islam een spiegel voor de kerk. Moslims dwingen christenen zich erop te bezinnen hoe zij in alle facetten van hun leven de Vader, Zoon en Heilige Geest als enige God eren en dienen.

CAwdEAwUUkNCX0Einline0248625dead50fdb13c7d5f293503e67f
Scroll naar boven