Spring naar content

Inzet gevraagd met het oog op de lange termijn

Publicatiedatum: 6 december 2017

De vluchtelingenstroom van eind 2015, toen grote aantallen Syrische vluchtelingen vanuit Turkije naar Duitsland liepen, heeft wereldwijd aandacht gekregen. In de loop van 2016 begonnen zendingsorganisaties en kerken in de VS en in het Midden Oosten plannen te maken om onder deze groep te evangeliseren.

Het heeft de laatste maanden geresulteerd in allerlei activiteiten. Er komen teams naar bepaalde steden om één of enkele weken te evangeliseren. Er worden evangelisten aangesteld, theologische trainingen aangeboden en conferenties georganiseerd. In verschillende gevallen is de Evangelisch-Koptische kerk in Egypte daarbij betrokken, vooral de Kasr El Dobara kerk uit Cairo. Een kerk met een goede reputatie die al decennia erg actief is.

Vanuit Evangelie & Moslims zijn we natuurlijk blij met ieder die zich oprecht inzet om het evangelie bekend te maken onder de Syrische en Irakese vluchtelingen die de laatste jaren in ons land zijn gekomen. Waar we kunnen, proberen we deze activiteiten te verbinden met plaatselijke kerken. We denken namelijk dat er al voldoende landelijke conferenties e.d. zijn. Het belangrijkste voor nu lijkt ons dat we eraan werken dat er in steden en regio’s verspreid over ons land samenkomsten en christelijke gemeenschappen ontstaan waar Arabischtalige christenen samenwerken met de bestaande kerken.

De praktijk heeft geleerd dat etnische kerken (kerken waarin alleen migranten van een bepaalde achtergrond samenkomen) het risico meebrengen dat een tweede generatie afhaakt. Voor hen wordt de Nederlandse taal en cultuur al snel belangrijker en zij missen dat element in zo’n etnische kerk. Ze concluderen dan dat de kerk alleen iets is voor hun ouders, om de band met hun verleden vast te houden. Tweede nadeel van een nieuwe etnische kerk is dat er veel energie verloren gaat aan het opzetten en in stand houden van een kerkelijke structuur met goed pastoraat en diaconaat.

Daarom werken we als organisatie aan samenkomsten en gemeenschapsvorming voor Arabischtaligen die hecht verbonden zijn met één of meerdere plaatselijke kerken. Dat biedt meer garanties voor stabiliteit en de langere termijn. Dat is niet alleen een zegen voor migranten die tot geloof in Christus komen, maar is dan ook een zegen voor de Nederlandse kerk. We kunnen namelijk veel van elkaar leren als we ook echt samen optrekken.

In Zeist en Leerdam zijn we dit jaar met de plaatselijke kerken een pioniersplek voor deze doelgroep gestart en meer plaatsen volgen waarschijnlijk in het nieuwe jaar. Misschien ook bij u in de buurt. Daarvoor vragen we vrijmoedig uw steun en medewerking; niet in de laatste plaats ook in gebed.

Cees Rentier
Directeur

Cees Rentier
Scroll naar boven