Spring naar content

Insjallah-cursus

Rotterdam, najaar 2023

Insjallah cursus Rotterdam

Cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de islam.

Insjallah

Deze basiscursus voor christenen helpt je om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims en daarin stappen te zetten tijdens de cursus. De cursus is gericht op 'gewone' gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit 5 cursusavonden plus, indien mogelijk, een moskeebezoek. De avonden zijn steeds op maandag en beginnen om 19.45 uur.

-Introductie, getuigenis en het ontstaan van de islam.
-Omgaan met moslims, cultuurverschillen en leefgewoonten.
-Kennismaking met Koran en Hadieth - Bijbeluitleg aan moslims
-Hoe vertellen we moslims wie Jezus voor ons is?
-Missionaire werkvormen en hoe ga je verder?

Achtergrondinformatie

Op de eerste cursusdag ontvangen de cursisten een cursusmap.

Voor wie meer wil lezen adviseren wij het boek van Nabeel Qureshi - Ik zocht Allah en vond Jezus of Colin Chapman Kruis en halve maan. Het is te koop bij Evangelie & Moslims. Daarnaast zijn er diverse boeken over deelonderwerpen waarmee Evangelie & Moslims via een boekentafel de cursisten laat kennismaken.

Locatie, kosten en aanmelding

De cursus wordt gehouden op uitnodiging van de Koningskerk te Rotterdam. Christenen uit Rotterdam en omgeving zijn van harte welkom om aan deze cursus mee te doen. De kosten voor deelname aan de cursus zijn: €50,- pp. (€90,- voor echtparen) incl. cursusmap.

Moskee (insjallah en zomerschool)

Cursusdetails

€50,- per persoon; €90,- per echtpaar.
inclusief cursusmap
5 maandagavonden: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november. Van 19.45 tot 22.00 uur.
Rotterdam
Scroll naar boven