Spring naar content

In memoriam ds. J. Vroegindeweij

Publicatiedatum: 22 mei 2023

Op zaterdag 20 mei j.l. overleed, op de gezegende leeftijd van 90 jaar, ds. J. Vroegindeweij. Wij gedenken met dankbaarheid wat hij gedurende vele jaren voor ons betekende in het bestuur van Evangelie & Moslims.

Als directeur van de IZB maakte hij van 1982-1996 deel uit van het bestuur van Evangelie & Moslims. In die hoedanigheid heeft hij zich er erg voor ingespannen dat het werk van Evangelie & Moslims brede erkenning kreeg binnen wat vandaag de Protestantse Kerk heet. In die jaren was een missionaire benadering van de islam bepaald niet vanzelfsprekend binnen de kerk en waren de verhoudingen soms moeizaam. Zijn mildheid en humor droegen bij aan een goede communicatie met hen die een andere benadering van moslims voorstonden. Zijn hartelijke betrokkenheid bij de medewerkers en zijn open en verwachtingsvolle houding met betrekking tot het missionaire werk onder moslims, waren een waardevolle aanmoediging voor de medewerkers. De band met medewerkers en bestuursleden van de beginperiode van Evangelie & Moslims heeft hij nog vele jaren na zijn pensionering voortgezet. Wij zijn dankbaar voor wat hij met Gods hulp en inspiratie voor ons mocht betekenen .

ds J. Vroegindeweij-g
Scroll naar boven