Spring naar content

In gesprek met Fouad Masri

Publicatiedatum: 18 augustus 2023

Nieuw boek: Jezus’ liefde delen met moslims

Het boek ‘Jezus’ liefde delen met moslims’ van Fouad Masri is een handleiding voor christenen die het goede nieuws over Jezus met moslims willen delen. Fouad Masri deelt zijn eigen ervaringen met evangelisatie onder moslims en moedigt christenen aan om over de verschillen heen te stappen. Elk hoofdstuk bevat praktijkverhalen, gesprekstips en Bijbelse antwoorden op vragen die leven bij moslims, en sluit af met een opdracht of een gebed. Het boek geeft lezers bruikbare en respectvolle manieren om vriendschappen te initiëren en rekening te houden met de moslims. Het is een toegankelijke stap-voor-stap gids om het gesprek aan te gaan met moslims over Jezus, het geloof en de Bijbel. Naar aanleiding van de verschijning van dit boek had Cees Rentier een gesprek met de schrijver. Bekijk de video hieronder:

Jezus liefde delen met moslims

Masri, opgegroeid in Libanon, is directeur van de Amerikaanse The Cresent Project, een organisatie die en christenen toerust voor missionair werk onder moslims, maar behalve in Amerika, vandaaruit ook wereldwijd actief is. Het boek Jezus’ liefde delen met moslims is een praktische gids voor evangelisatie onder moslims en het begeleiden van hen die tot geloof komen. Masri ziet veel aanknopingspunten bij moslims om de Christus van de Schriften aan hen bekend te maken en heeft daar grote verwachtingen van.

Masri maakt duidelijk dat het evangelie van ons vraagt dat we moslims als mensen moeten liefhebben. Bij hem zelf was daar een bekering voor nodig. Tegelijk benadrukt hij dat we er op gericht dienen te zijn dat moslims gaan geloven in Jezus als Redder en Heer. Daarom moeten christenen vanaf het begin van hun kennismaking met moslims al over Christus spreken en niet blijven steken in politieke, maatschappelijke en algemeen religieuze kwesties of tevreden zijn met gezellig samenzijn. Daarbij stelt Masri de vraag of we zelf Christus kennen en geloofszekerheid hebben en hij roept christenen op tot gebed en geloof. Deze nadruk om zelf met Christus te leven en Hem bekend te maken aan moslims, is de rode draad van het boek. Ik denk dat het boek van Masri om die reden heel waardevol is. Veel christenen worden al blij als ze een vriendelijk gesprek met moslims kunnen hebben en over God kunnen praten. Masri zegt dan: dat is niets bijzonders, dat mag je bij moslims sowieso verwachten en daarom moet je van daaruit Jezus bekendmaken.

Masri geeft veel concrete suggesties voor het geloofsgesprek en de thema’s die bij moslims altijd ter sprake komen, worden een voor een behandeld. Soms blijft het echter bij een korte opsomming waar veel lezers niet genoeg aan zullen hebben. De voorbeelden van zijn persoonlijke ontmoetingen met moslims zijn inspirerend, maar als je zelf geen Arabisch spreekt en niet uit het Midden-Oosten komt, zul je regelmatig een vertaalslag moeten maken. Heel waardevol zijn ook de hoofdstukken waarin Masri aanwijzingen geeft hoe christenen en kerken bekeerlingen die door het trauma van afwijzing van hun oude gemeenschap gaan, goed kunnen opvangen en begeleiden. Terecht merkt hij op dat we hun bittere gevoelens over de moslimgemeenschap niet moeten aanwakkeren, maar hen juist aanmoedigen om vanuit het evangelie met vergeving en liefde getuige naar hen te zijn.

Het boek werd uitgegeven bij Kokboekencentrum en kost € 22,99. U kunt het bestellen in onze webshop.

Cadeau-actie:

Het boek wordt gratis toegestuurd aan iedereen die via de actiepagina een (extra) periodieke gift aan Evangelie & Moslims doet. Op deze manier proberen we te bouwen aan een stevigere financiële basis voor het werk dat we mogen doen.


NW In gesprek met Fouad Masri
Scroll naar boven