Spring naar content

Een klik met moslims

Publicatiedatum: 26 februari 2024

Hoe kan God een zoon hebben……

Op Tweede Kerstdag stond mijn vrouw bij het koffieautomaat van een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Er zat een moslimechtpaar te wachten op hun zoon die werd geopereerd. Mijn vrouw hoorde dat de moslimman met zijn telefoon zat te luisteren naar een videoclip van een vurige moslimprediker die, waarschijnlijk als reactie op het Kerstfeest, op een smalende toon zei: ‘Hoe kan God een zoon hebben, dat is belachelijk.’ De moslimvrouw luisterde mee en zei tegen haar man: ‘ja dat is inderdaad belachelijk’. Mijn vrouw keek haar aan. De moslimvrouw keek haar recht in de ogen en zei fel: ‘Jezus is niet gestorven, dat kan niet!’

Moslims spreken graag over geloof in God

Hoe reageer je dan? De afgelopen maanden waren we door omstandigheden veel in zorginstellingen. Zelden hadden we zoveel intensieve gesprekken met moslims over het geloof als deze tijd. In ziekenhuizen kom je de hele samenleving tegen en dus ook heel wat moslims. Daar komt bij dat er relatief veel moslims in de zorg werken. Vanuit de oosterse cultuur zijn ze meer op mensen gericht en een vak waarbij je voor mensen zorgt, spreekt hen meer aan dan een hele dag eenzaam achter een beeldscherm. Wat opvalt is hoe graag moslims over het geloof in God spreken. Het taboe daarop in onze samenleving lijkt hen helemaal niet te raken.

Christenen te terughoudend

Veel christenen worden beïnvloed door verhalen over het geweld waarmee christenen in de moslimwereld te maken krijgen, in het bijzonder zij die van moslim christen worden. Het lijkt dan alsof moslims het vooral op christenen gemunt hebben. Dat maakt dat christenen vaak terughoudend zijn. Daarbij komt dat oosterlingen meer gepassioneerd spreken, terwijl veel Nederlanders vooral beleefd willen blijven en heftige discussies proberen te voorkomen.

Zie de uitnodiging en durf te delen

Mijn vrouw zag in de felle uitspraak tegen het christelijke geloof juist een uitnodiging om dichterbij te komen. Ze pakte een stoel, ging dicht naast de vrouw zitten en sprak indringend en heel persoonlijk met haar over de ernst van het kwaad en de gevolgen daarvan, zoals we daaraan in het ziekenhuis herinnerd werden. En over de grootheid en genade van God die in onze duisternis en onreinheid afdaalde om ons rein te maken. Jezus is van de hemel gekomen en mens geworden. Dat is een groot wonder. Aanbidden christenen een mens? Nee, evenmin als Mozes het vuur aanbad bij de brandende braambos. Het Woord van God komt tot ons van de hemel. Bij Mozes in het vuur, later veel indringender en persoonlijker in de gestalte van Degene die bij de maagd Maria geboren werd. Dat Jezus het Woord van God (kalimat Allah) wordt genoemd, weten moslims uit de Koran.

Moslims waarderen passie van christenen

De moslimvrouw was duidelijk geraakt. De heftige start bleek geen enkele belemmering voor een goed gesprek. De islam als godsdienst is een nadrukkelijke afwijzing van het evangelie en vrijwel alle moslims worden van jongs af geleerd dat de islam een correctie is op de grote dwaling van het christendom. Toch hebben de meeste moslims veel meer waardering voor christenen die vrijmoedig, met passie en vanuit hun hart over het evangelie vertellen, dan voor mensen die zwijgen over hun geloof in God of helemaal zonder Hem leven.  

Kansen in je dagelijkse omgeving

Op de werkvloer of in de zorg kan het soms ook lastig zijn om met moslims om te gaan. Bijvoorbeeld als vrouw tegenover een moslimman, zeker als de ander ook nog ouder is dan jij. Het kan zijn dat je minder respect krijgt dan wenselijk is, of dat er dingen gevraagd worden die je onredelijk vindt. Daarin hoef je niet te berusten. Je kunt er iets aan doen. Vaak kunnen er met behulp van anderen grenzen worden gesteld en je kunt leren hoe je goed communiceert met iemand uit een andere cultuur. Maar heel vaak liggen er voor christenen kansen om juist tot goed contact met moslims te komen. Er ontstaat vaak een klik tussen serieuze moslims en serieuze christenen zodra beide vrijmoedig uit hun hart spreken over God. Binnenkort breekt de vastenmaand weer aan. Trots vertellen veel moslims erover en nodigen anderen uit om bij een iftar-maaltijd te komen. Zo’n uitnodiging mag je zien als aanmoediging om dichterbij te komen en ook vrijmoedig te zijn over je geloof in Christus.

Je kunt er niet vanuit gaan dat moslims wel weten wat het evangelie inhoudt. De Koran en islamitische traditie vermelden alleen dat Jezus maagdelijk werd geboren, wonderen deed, dat de joden er niet in slaagden om Hem te kruisigen, dat God Hem ophief naar de hemel en dat Hij terug moet komen om zijn volgelingen moslim te maken. Steeds wordt erbij benadrukt dat Jezus niet meer was dan een bijzonder profeet. Moslims stellen dat het lezen van de Koran en het volgen van de profeet Mohammed het onnodig maken om je vandaag nog af te vragen wat Jezus precies deed en zei. Ze proberen elkaar er meestal van te weerhouden om de Bijbel te lezen. Als wij geen moeite doen om met moslims in onze omgeving over Jezus te spreken, is de kans dat ze Jezus leren kennen niet groter dan in Saoedi Arabië.

De uitdaging is om even vrijmoedig te zijn als moslims en met hen over God te spreken. Je kunt het eenvoudig uitleggen waarom je dat wil: Wij weten beide dat God heeft ons geschapen. Als broers en zussen mogen en moeten we elkaar de vraag stellen: kennen en eren wij onze Vader in de hemel? Beantwoorden we zijn liefde? Grote kans dat het klikt en er een gesprek ontstaat dat God gebruikt.

Cees Rentier, directeur van de stichting Evangelie & Moslims – evangelie-moslims.nl

Dit artikel schreven we voor het Opwekking Magazine van maart 2024.

Een klik met moslims
Scroll naar boven