Spring naar content

Arabische en Nederlandse christenen hebben zelfde verlangen!

Publicatiedatum: 30 juni 2016

Afgelopen juni gaf Evangelie & Moslims twee trainingen met hetzelfde doel: Moslims bij Jezus brengen. De ene training werd gegeven aan Nederlandse christenen en de andere aan Arabische christenen in Nederland.

Op deze training word ik sterker in mijn geloof. Ik krijg meer kennis en dit helpt mij om ook onze familie en mijn geliefden te vertellen over Jezus. Want wat ik heb gevonden, daar hebben zij ook recht op!’
Deelnemer training Arabische christenen

‘Ik vind de toerusting die we krijgen van ervaringsdeskundigen essentieel en eigenlijk noodzakelijk voor de hele kerk in Nederland. Het geeft mij verdieping, kennis en handvatten om in de praktijk te brengen. Tegelijk vind ik het best pittig, omdat ik merk dat er wel veel geestelijke strijd komt als je actief uit wilt gaan naar moslims. ‘

Deelnemer Zomerschool Evangelie & Moslims

Zomerschool
Op de jaarlijks terugkerende Zomerschool waren zo’n 35 Nederlandse christenen van maandag tot vrijdag bij elkaar om te leren over het geloof en de cultuur van moslim(vluchtelingen). Om meer te begrijpen van de belevingswereld van moslims bezochten zij een moskee, voerden gesprekken met moslims en bekeken een film over Mohamed.

Arabische christenen
Bij het weekend voor christenen met een Arabische achtergrond waren ruim 30 studenten aanwezig. Doel van deze training is dat christenen met een moslimachtergrond die al langere tijd in Nederland verblijven, in staat zullen zijn om aan zoekende moslims Bijbelstudies te geven en pastoraat te verlenen. Dr. Ghassan Ghalaf (Bijbelleraar uit het Midden-Oosten) leidde de studenten door de hele Bijbel. Hij legde uit hoe de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest zowel in Oude als in Nieuwe Testament uitgelegd worden. Een heel belangrijk onderwerp omdat veel moslims zich afvragen: ‘hoe kunnen christenen drie goden tegelijk aanbidden?’

Veel asielzoekers die hier komen zijn bang en onzeker, ze weten niet waar ze naar toe gaan als ze sterven. Daarom willen het Woord van God, Zijn liefde en onze geloofszekerheid aan hen laten zien. Ook moslims zijn deel van ons volk, nu komen ze hiernaartoe. Vroeger gingen zendelingen naar Arabische landen toe, maar nu moeten we ons voorbereiden hen hier op te vangen!

Sarmad, deelnemer Arabische training

Lees hier meer over het trainingsprogramma voor Arabische christenen

Wilt u dit werk steunen? Maak dan een gift over op NL51 INGB 0003 3110 70 t.n.v. Training van evangelist onder Arabischtaligen

Arabische en Nederlandse christenen hebben zelfde verlangen!
Scroll naar boven