Spring naar content

5. Allah aramıza geleceğini peygamberlerine vahiy etmiştir – God openbaarde aan zijn profeten dat Hij onder ons zou komen.

5.1 Allah sözlerinde insanlara yaklaşmaktadır. Yeşaya Peygamber, Allah’ın sözü vasıtasıyla dünyayda nasıl eylemde bulunduğunu anlatmaktadır:

Yeşaya 55:10-11
Gökten inen yağmur ve kar,
Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,
Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden
Nasıl göğe dönmezse,
Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek,
Istemimi yerine getirecek,
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

5.2 Tevrat’ta Allah Hz. Musa’ya bir tapınma çadırı* yapmasını emretmiştir. Bu tapınma çadırı Kendisi’nin halk arasında bulunmasının simgesiydi. Allah egemen Rab’dir ama, halkıyla içten bir ilişki kurmak ister. Allah’ın Hz. Musa’ya vahiy ettiği buyruklar şunlardır:
Levililer 26:1-2, 11-12
Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB benim. Şabat* günlerimi tutacak, tapınağıma saygı göstereceksiniz. RAB benim. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız.

5.3 Mısır’dan Çıkış 29: 44-46
Buluşma Çadırı’nı ve sunağı kutsal kılacak, Harun’la oğullarını bana kâhinlik etmeleri için görevlendireceğim. İsrailliler arasında yaşayacak, onların Tanrısı olacağım. Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır’dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Tanrıları RAB benim.

5.4 Allah Hezekiel Peygamber vasıtasıyla bir gün hiç görülmemiş bir şekilde halkın arasında olacağını vahiy etmiştir:
Hezekiel 37:26-27
Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.

5.5 Aynı şekilde, Allah Malaki Peygamber’e tapınağına* geleceğini açıklamıştır:
Malaki 3:1
“İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek”, diyor Her Şeye Egemen RAB.

5.6 Allah, Yeşaya Peygamber vasıtasıyla görkemini bütün insanlığa göstereceğini vahiy etmiştir:
Yeşaya 40:3-5
Şöyle haykırıyor bir ses:
“Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın,
Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.
Her vadi yükseltilecek,
Her dağ, her tepe alçaltılacak.
Böylelikle engebeler düzleştirilecek,
Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.
O zaman RAB’bin yüceliği görünecek,
Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.
Bunu söyleyen RAB’dir.”

5.7 Eski Antlaşma’da Allah Kendisini dünyaya daha açık bir şekilde göstereceğini vaat etmektedir. Örneğin, Mika Peygamber’e göre, Allah halkı yönetmek için Davut’un soyundan bir evladın doğmasını sağlayacaktır:
Mika 5:2
Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Dua
5.8 Mezmurlar’da (Zebur’da), Allah dünyayı adil bir şekilde yönetmeye gelecek diye peygamber sevinmektedir:
Mezmur 96:10-13
Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
O halkları adaletle yargılar.
Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
O zaman RAB’bin önünde bütün orman ağaçları
Sevinçle haykıracak.
Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargılamaya geliyor.
Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.

5.9 Yeşaya Peygamber halkın günahlarını itiraf ediyor Allah’ın eski zamanlarda yaptığı gibi Kendisini dikkat çekecek bir şekilde göstermesini özlemektedir:
Yeşaya 64:1-9
Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için
Keşke gökleri yarıp insen!
Dağlar önünde sarsılsa!
Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,
Suyu kaynatmasına benzese!
Uluslar senin önünde titrese!
Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak
Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.
Çünkü kendisine umut bağlayanlar için
Etkin olan tek Tanrı sensin;
Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,
Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.
Doğru olanı sevinçle yapanların,
Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.
Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.
Nasıl kurtuluruz?
Hepimiz murdar olanlara benzedik,
Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi.
Yaprak gibi soluyoruz,
Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.
Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;
Çünkü bizden yüz çevirdin,
Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.
Yine de Babamız sensin, ya RAB,
Biz kiliz, sen çömlekçisin.
Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.
Ya RAB, fazla öfkelenme,
Suçlarımızı sonsuza dek anma.
Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.

 

Scroll naar boven