Spring naar content

2. Allah bize yasalarını vermektedir – God gaf ons zijn wetten.

2.1 Tevrat örneğin Allah’ın İsrail halkını Mısır’daki kölelikten kurtardıktan sonra vahiy ettiği On Emir’i içermektedir:
Mısır’dan Çıkış 20:1-17.
Tanrı şöyle konuştu:
Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.
Benden başka tanrın olmayacak.
Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.
Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa** sevgi gösteririm.
Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
Şabat Günü’nü* kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.
Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.
Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
Adam öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
(**kuşağa ya da kişiye)

2.2 Hz. İsa Mesih On Emir’i iki tane temel buyrukta özetlemiştir: Allah’ı sev ve komşunu kendin gibi sev:
İncil (Matta bölümü) 22:34-40.
Ferisiler, İsa’nın Sadukiler’i* susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir Kutsal Yasa uzmanı, İsa’yı denemek amacıyla O’na şunu sordu: “Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?” İsa ona şu karşılığı verdi: ” ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün
canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

2.3 Hz. İsa Mesih’in öğretişlerine göre, Allah’ın buyrukları sadece yaptıklarımız için geçerli olmayıp, içimizdeki düşünce ve sebeplerimiz için de geçerlidir:
İncil (Matta bölümü) 5:21-24:
Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da* yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun.

2.4 Hz. İsa Mesih’in öğretişlerine göre Allah’ın bizden beklentileri bazen kendi beklediklerimizden daha üstündür:
İncil (Matta bölümü) 5:43-45
‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Dua
2.5 Mezmurlar’da (Zebur’da) Hz. Davut Peygamber Allah’ın yasasına göre yaşamayı arzu ettiğini ifade etmektedir:
Mezmur 119:1-16.
Ne mutlu yolları temiz olanlara,
RAB’bin yasasına göre yaşayanlara!
Ne mutlu O’nun öğütlerine uyanlara,
Bütün yüreğiyle O’na yönelenlere!
Hiç haksızlık etmezler,
O’nun yolunda yürürler.
Koyduğun koşullara
Dikkatle uyulmasını buyurdun.
Keşke kararlı olsam
Senin kurallarına uymakta!
Hiç utanmayacağım,
Bütün buyruklarını izledikçe.
Şükredeceğim sana temiz yürekle,
Adil hükümlerini öğrendikçe.
Kurallarını yerine getireceğim,
Bırakma beni hiçbir zaman!
Genç insan yolunu nasıl temiz tutar?
Senin sözünü tutmakla.
Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,
İzin verme buyruklarından sapmama!
Aklımdan çıkarmam sözünü,
Sana karşı günah işlememek için.
Övgüler olsun sana, ya RAB,
Bana kurallarını öğret.
Ağzından çıkan bütün hükümleri
Dudaklarımla yineliyorum.
Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken,
Sanki benim oluyor bütün hazineler.
Koşullarını derin derin düşünüyorum,
Yollarını izlerken.
Zevk alıyorum kurallarından,
Sözünü unutmayacağım.

 

Scroll naar boven