Spring naar content

Yaşam Sözü, Turks-Nederlandse Pioniersplek in Twente

Publicatiedatum: 22 maart 2020

In Twente wonen relatief veel Turkse medelanders met in Almelo het hoogste percentage, circa 9%. In Almelo is sinds 1 januari een pioniersplek ontstaan, waarin verschillende lokale kerken samenwerken.

Een deel van de migranten uit Turkije is Syrisch-Orthodox of Armeens, maar het merendeel heeft een moslimachtergrond. Met deze laatste groep was er tot dusverre vanuit de kerken weinig contact. Een aantal van hen is de afgelopen jaren tot geloof in Christus gekomen. Het verlangen groeide dat ook anderen Jezus leren kennen en volgen. Er is door stichting Evangelie & Moslims samenwerking gezocht met de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting in Almelo die ook dit verlangen had. Sinds begin 2019 is er in het gebouw van deze gemeente een start gemaakt met een tweewekelijkse Turks-Nederlandse samenkomst op zondagmiddag. Vanaf 1 januari dit jaar is in samenwerking met de Ichtus-Baptistengemeente en de plaatselijke CGK het werk uitgebreid tot een Turks-Nederlandse pioniersplek. Er is een pioniersteam gevormd dat samenkomsten organiseert, mensen uitnodigt en pastorale zorg verleent. We willen met Gods hulp graag werken aan een vitale christelijke gemeenschap die leeft vanuit het Woord van God en Turkstaligen in Twente uitnodigt om kennis te maken met het evangelie. Vandaar de naam Yaşam Sözü, dat is Turks voor: Woord van het Leven.

Kerken in de regio worden uitgenodigd mee te werken, want zo’n pioniersplek heeft regionale betekenis. Het is immers niet mogelijk om in iedere plek Turkstalige gelovigen samen te brengen, daarvoor is hun aantal nog veel te gering.

We vragen uw gebed en uw steun voor dit werk. Vragen hierover? Mail ons: hatice@evangelie-moslims.nl

Pioniersplek Almelo 2019 OR 138
Scroll naar boven