Spring naar content

Wie was Mohammed?

De islam is begonnen met Mohammed, die moslims als profeet vereren.

  • 570 Mohammed geboren in Mekka in Arabië (heet nu Saoedi Arabië). Z’n vader overlijdt kort voordat hij geboren wordt en z’n moeder als hij nog maar 6 jaar is.
  • 595 Mohammed trouwt met Chadiedja.
  • 610 Mohammed heeft een bijzondere ervaring in een grot op de berg Hira, dichtbij Mekka. Moslims geloven dat hij daar een openbaring van God kreeg via de engel Gabriël. Vanaf dit moment begint Mohammed op te treden als een profeet.
  • 619 Chadiedja overlijdt. Later trouwt Mohammed met verschillende vrouwen.
  • 622 De machthebbers van Mekka vinden het niet leuk dat Mohammed de afgodendienst wil stoppen. Mohammed moet vanwege de verdrukking in Mekka uitwijken naar Medina. Daar aanvaarden de mensen hem als profeet en maken hem de leider van de stad.
  • 622-629 Als legeraanvoerder leidt Mohammed verschillende veldslagen tegen de Mekkanen en neemt uiteindelijk Mekka in. Hierna zijn er steeds meer Arabische stammen die hem als profeet en politiek leider aanvaarden.
  • 632 Mohammed sterft te Medina. Na zijn dood worden de uitspraken van Mohammed waarvan zijn volgelingen geloofden dat ze van God kwamen, verzameld in een boek dat de Koran wordt genoemd.

 

Scroll naar boven