Spring naar content

Wie doet het licht aan?

Publicatiedatum: 16 februari 2011

Volgens Wilders is met de komst van moslims in Europa het licht uitgegaan. Maar welk licht was dat precies en wie doet het licht weer aan?

Volgens Wilders is met de komst van moslims in Europa het licht uitgegaan. Maar welk licht was dat precies en wie doet het licht weer aan?

Veel Europeanen denken bij licht aan de Verlichting die zoveel goeds gebracht zou hebben na de donkere Middeleeuwen. Of dat een eerlijke voorstelling is van onze geschiedenis, is de vraag. In de Middeleeuwen leerden mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheid ontwikkelen tegenover een levende God. Een bevrijding van angst voor onzichtbare machten en de dictatuur van de overheid. De Verlichting brak daarmee en kwam met een ideologie waarin de mens zichzelf aanbidt ten koste van anderen. Veel derde wereld landen zuchten al decennia lang onder dat gedrag en ons eigen land lijkt soms bijna uit elkaar te vallen vanwege hufterig en asociaal gedrag.

Moslims zeggen precies het omgekeerde van Wilders. De Moslimbroederschap kwam al in 1898 uit met een tijdschrift onder de naam ‘al-Manaar’ (de vuurtoren) en stelde dat het licht was uitgegaan in het Osmaanse rijk omdat men de islam had verlaten en slaaf was geworden van het Westen.

Als gemeente van Jezus Christus geloven we dat Jezus het Licht van de wereld is (Johannes 8:12vv). Wandelen in Zijn licht betekent ook voor ons een omkeer in ons leven. Ons gebed is, dat God ons de genade geeft om dat met woorden en daden te laten zien zonder op anderen neer te kijken, zowel in de Arabische wereld als in onze eigen samenleving.

Wie doet het licht aan?
Scroll naar boven