Spring naar content

Wat moeten moslims doen?

Er zijn vijf dingen die voor elke moslim verplicht zijn. We noemen dat ook wel de vijf zuilen of pilaren van de islam, omdat het de belangrijkste dingen zijn voor het dagelijkse leven van een moslim.

  1. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis:’ La illaaha illa Allah wa Mohammed rasoel Allah’ Dat betekent: Er is geen God dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah. Deze geloofsbelijdenis heet de sjahaada.
  2. Het vijfmaal per dag bidden in de richting van Mekka. Het dient te gebeuren op vaste tijdstippen, na een verplichte rituele reiniging, met vaste bewegingen (vooroverbuigen, knielen, hoofd op de grond), met voorgeschreven bewoordingen (in het Arabisch), bij voorkeur in de moskee. Dit gebed heet de salaat.
  3. Het geven van aalmoezen. 1/40 deel van je inkomsten voor armen, imam of moskee. Dit heet de zakaat.
  4. Het vasten in de maand Ramadan. 30 dagen lang vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dit heet sawm.
  5. Het maken van een bedevaart naar Mekka. Eénmaal in je leven naar Mekka om daar allerlei gebeden en wandelingen te maken. We noemen dit de haddj.
Scroll naar boven