Spring naar content

Vervangt de Koran de Bijbel?

Mohammed leefde van 570 – 632 in Mekka en Medina. Volgens zijn volgelingen kreeg hij openbaringen van God. Daarom vereerden ze hem als profeet. Na zijn dood verzamelden zijn volgelingen al de uitspraken van Mohammed die volgens hen van God kwamen. Ze noemen deze verzameling de Koran. De Koran is in aantal woorden ongeveer even groot als het Nieuwe Testament. In de tijd van Mohammed was de Bijbel nog niet in het Arabisch vertaald. Daarom vind je geen enkele tekst uit de Bijbel in de Koran. Je vindt er wel verhalen over Jezus en allerlei profeten uit het Oude Testament, die een beetje lijken op de Bijbel, maar er zijn grote verschillen.

In de koran worden de Tauraat (Thora), de Zaboer(Psalmen) en de Indjiel(Evangelie) genoemd als de boeken van de eerdere profeten die van God kwamen. Toen de moslims de Bijbel gingen lezen, ontdekten ze allerlei grote en kleine verschillen tussen de Bijbel en de Koran. Daarop verklaarden moslims dat christenen de Bijbel verdraaid zouden hebben.

Voor de vervalsing van de Bijbel heeft nog nooit iemand een serieus bewijs kunnen leveren. In tegendeel, iedere keer wanneer er weer oudheidkundige vondsten worden gedaan, laten die zien dat de Bijbel heel betrouwbaar is. De Bijbel is het verslag van eeuwen geschiedenis. Honderdduizenden mensen waren getuige van wat God gedaan heeft en hoe profetieën van soms wel 700 jaar eerder zijn uitgekomen. Er zijn duizenden zeer oude handschriften van de Bijbel terug gevonden (van eeuwen vóór de geboorte van Mohammed). Van geen enkel ander boek op aarde kun je dit zeggen.

Er zijn zeker wel kleine verschillen tussen al die handschriften van de Bijbel die gevonden zijn. Maar dat zijn kleine verschillen, die de kernboodschap van de Bijbel op geen enkele manier veranderen. Van de Koran zijn er trouwens veel minder oude handschriften en ook die zijn niet allemaal gelijk, terwijl het een veel jonger boek is.

Kun je als christen de Koran als woord van God  aanvaarden? Bijbel en Koran kunnen moeilijk allebei woord van God zijn. Daarvoor zijn de twee boeken teveel in tegenspraak. De Bijbel vertelt vol vreugde over het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt: Jezus Christus. De Koran noemt dat een vergissing en godslastering.

Scroll naar boven