Spring naar content

Vacature Manager interne zaken (0,5 fte)

Publicatiedatum: 4 februari 2021

Evangelie & Moslims is vanwege groei van de organisatie op zoek naar een manager interne zaken (0,5 fte) die de directeur ondersteunt op het gebied van het intern management.

Stichting Evangelie & Moslims is een interkerkelijke organisatie met een team van 12 betaalde medewerkers (circa 7 fte) en een heel aantal aan vrijwilligers die het werk (meestal incidenteel) ondersteunen. Team en vrijwilligers hebben een diverse etnische, kerkelijke en religieuze achtergrond. Wat hen verbindt is een persoonlijk geloof in Jezus Christus waartoe de Bijbel oproept en het verlangen eraan bij te dragen dat moslims in Nederland Jezus Christus leren kennen en volgen. We zoeken een intern manager die zich daarin helemaal herkent en het team graag wil ondersteunen, werkend vanuit de visie en missie van Evangelie & Moslims. Bij voorkeur is de intern manager lid van een van de kerken waarmee Evangelie & Moslims verbonden is.

We zoeken een intern manager die ervoor zorgt dat de organisatie optimaal functioneert en dat de interne en externe communicatie worden versterkt. Iemand die eraan bijdraagt dat het werk zodanig is ingericht, wordt ondersteund en bewaakt, dat de bijdragen van de medewerkers optimaal ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen. De intern manager heeft er plezier in om ervoor te zorgen dat processen zorgvuldig en goed gecoördineerd verlopen. Omdat stichting Evangelie & Moslims een relatief kleine organisatie is, met een beperkt budget dat door giften is bijeengebracht, is het belangrijk dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, mensen en middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet en regelgeving sober en pragmatisch wordt toegepast. Het is belangrijk dat de manager hier oog voor heeft.

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de predikant-directeur Cees Rentier. Aan hem dienen ook de sollicitaties te worden gericht die uiterlijk 8 maart 2021 binnen dienen te zijn. Tel. 033-4659290 |  c.rentier@evangelie-moslims.nl

Vacatures E&M
Scroll naar boven