Spring naar content

Vacature Bureaumanager (0,5 fte)

Publicatiedatum: 31 maart 2021

Evangelie & Moslims is vanwege groei van de organisatie op zoek naar een bureaumanager (0,5 fte) die de directeur ondersteunt op het gebied van backoffice werkzaamheden.

We zoeken een bureaumanager die eraan bijdraagt dat de verschillende onderdelen van het missionaire werk van Evangelie & Moslims zodanig organisatorisch, facilitair en administratief worden ondersteund en bewaakt, dat de bijdragen van de medewerkers optimaal tot hun recht komen. De bureaumanager heeft er plezier in om ervoor te zorgen dat processen zorgvuldig en goed gecoördineerd verlopen. Omdat stichting Evangelie & Moslims een relatief kleine organisatie is, met een beperkt budget dat door giften is bijeengebracht, is het belangrijk dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, mensen en middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet en regelgeving sober en pragmatisch wordt toegepast. Het is belangrijk dat de bureaumanager hier oog voor heeft.

De bureaumanager moet voldoende kennis hebben van de organisatorische, financiële, juridische en communicatieve aspecten van het werk om deze goed te kunnen aansturen en daarmee de directeur te ontlasten. De bureaumanager moet systematisch kunnen werken om de grote diversiteit aan projecten en werkonderdelen te kunnen ordenen en bijhouden. Tegelijk is het belangrijk dat de bureaumanager ook sociaal sterk is ontwikkeld om in een intercultureel team met de medewerkers te kunnen overleggen, de menselijke maat bij processen te kunnen bewaken en medewerkers en vrijwilligers te kunnen ondersteunen om goed samen te werken. De bureaumanager werkt in opdracht van de directeur en legt aan hem verantwoording af.

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de predikant-directeur Cees Rentier. Aan hem dienen ook de sollicitaties te worden gericht die uiterlijk 23 april 2021 binnen dienen te zijn. Tel. 033-4659290 |  c.rentier@evangelie-moslims.nl

Vacatures E&M
Scroll naar boven