Spring naar content

Uit de mond van jonge kinderen heeft U zich een loflied laten zingen.

Publicatiedatum: 8 mei 2019

Ook dit jaar weer organiseerde Evangelie & Moslims de Rabita-conferentie. ‘Rabita’ betekent vriendenkring. Deze conferentie voor Arabischtalige en Noord-Afrikaanse christenen van moslimachtergrond duurde vier dagen en was voor meer dan 200 mensen een grote bemoediging om Jezus te volgen.

Het thema was ‘vruchtdragen’. Met veel praktische voorbeelden bemoedigden de twee sprekers uit Egypte en Marokko de deelnemers om hun oude leven los te laten en op Christus te vertrouwen.

Het was in veel opzichten een gezegende conferentie. Verschillende deelnemers waren als zoekers naar de conferentie gekomen en maakten tijdens de conferentie een stap in geloof door zich aan Christus toe te vertrouwen.

Een Jemenitisch meisje van zeven jaar, dat nog maar een jaar geleden Christus leerde kennen, deed spontaan mee met het muziekteam. Haar verlangen was om de Heer groot te maken en dat deed ze met overgave. De deelnemers werden zeer bemoedigd door haar getuigenis en zongen enthousiast met haar mee. De woorden van Matteüs 21:16 werden werkelijkheid: Uit de mond van jonge kinderen heeft U zich een loflied laten zingen.

We zijn dankbaar voor de ruim dertig vrijwilligers uit kerken verspreid over het land, die het voor ons mogelijk maakten deze conferentie te houden. We vertrouwen erop dat we ook in financieel opzicht voldoende steun zullen krijgen om de kosten van de conferentie te kunnen dekken. Wie een gift daarvoor wil geven kan dat doen m.b.v. de acceptgiro of via onze website www.evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk

Uit de mond van jonge kinderen heeft U zich een loflied laten zingen.
Scroll naar boven