Spring naar content

Trainingsdag pioniersteams 3 september

Publicatiedatum: 19 juli 2022

Evangelie & Moslims biedt voor pioniersteams die bouwen aan missionaire gemeenschapsvorming  met het oog op moslims een trainings- en ontmoetingsdag. We verwachten een tiental teams uit diverse steden die vanuit één of meerdere kerken een eigen samenkomst organiseren die specifiek rekening houdt met een bepaalde groep migranten of vluchtelingen.

Programma

-10.30 Koffie/thee en ontmoeting

-11.00 opening.

-11.20 Thema inleiding: Moslims bij Christus brengen.

-11.50 Kennismaken in gemengde groepen en doorpraten over het thema.

-12.45 Lunch en tijd voor ontmoeting en bekijken materialen.

-13.45 Thema inleiding: Doop en avondmaal in een pioniersplek.

-14.30 Gesprek in groepen (eigen (pioniers)team) over het thema

-15.15 Pauze

-15.30 Plenaire uitwisseling en gelegenheid voor vragen.

-16.30 afsluiting

Thema-omschrijvingen

1- Moslims bij Christus brengen. Westerse christenen zijn door decennialange secularisatie en kerkverlating in West-Europa erg voorzichtig geworden en zullen heel snel en sterk benadrukken dat we vooral ruimte moeten geven en moslims niet iets moeten opdringen. Veel moslims zijn als oosterlingen gewend aan veel meer passie en bewogenheid, maar willen geen dwang zoals ze die in de islam meemaakten en worden ook beïnvloed door de westerse samenleving. Welke houding past bij de doelgroep (specifieke groep moslims) en bij wat Jezus van ons vraagt? Hoe kun je als team op één lijn komen en elkaar daarbij ondersteunen?

Inleiders: Harriet Cornelius en Samer Younan

2- Doop en avondmaal in een pioniersplek. Ieder zal blij zijn als er bij bezoekers een verlangen groeit om gedoopt te worden of om het avondmaal te gebruiken. Beide veronderstellen dat er sprake is van een eigen geloofsgemeenschap. Misschien is dat met jullie pioniersplek (nog) niet het geval. Wat is er dan wel mogelijk (kerkordelijk) en wat is pastoraal wijs? Doop en avondmaal liggen ook op verschillende manieren gevoelig naar zoekende moslims die nog geen christen zijn: Hoe ga je om met de vraag wanneer iemand in een besloten kring gedoopt wil worden? Hoe voorkom je dat het avondmaal betekenis verliest doordat gasten die nog geen christen zijn, meedoen of zich afgewezen voelen?

Inleiders: Cees Rentier en Haithm Salahi

Locatie

Amersfoort (adres volgt na aanmelding)

Aanmelding

Het is belangrijk om je tijdig aan te melden vóór: 29 augustus. Deze dag is bedoeld voor teams die bezig zijn met missionaire gemeenschapsvorming die specifiek gericht is op mensen met een moslimachtergrond. Bijvoorbeeld pioniersteams. Het is de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk met het hele team komen om de dag optimaal te kunnen gebruiken voor gezamenlijke bezinning. Aanmelding voor deze dag kan bij Cees Rentier: c.rentier@evangelie-moslims.nl

Zeist DaA 2019 KBZQ7179
Scroll naar boven