Spring naar content

Ton Nabben, BerfinYesilgöz, Dirk J. Korf, Van Allah tot Prada

Boekbespreking
Ton Nabben, BerfinYesilgöz, Dirk J. Korf, Van Allah tot Prada
Identiteit, leefstijl en geloofsbeleving van jonge Marokkanen en Turken
Utrecht/Rotterdam, 2006. 156 p. € 20,-.

Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, heeft zich voorgenomen om in een jaarlijkse monitor verslag te doen van ontwikkelingen en trends onder jonge moslims. Dit boek is het veelbelovende resultaat van een eerste verkenning. Het beschrijft hoe moslimjongeren (van 14 -29 jaar) posities kiezen in het spanningsveld tussen islam en moderne samenleving.
Er is de laatste jaren aardig wat gepubliceerd over moslimjongeren in termen van meetbare maatstaven (bijvoorbeeld over onderwijs, huwelijk en arbeidsmarkt), maar er is niet zoveel bekend over de innerlijke drijfveren en persoonlijke oriëntaties van deze jongeren. Daarom is dit aanbevolen lectuur voor wie goed geïnformeerd wil zijn over (Turkse en Marokkaanse) moslimjongeren. Deze publicatie is niet gebaseerd op een grootschalig survey, maar op gesprekken met sleutelfiguren die toegang hebben tot een groot aantal netwerken van jonge moslims. Daarbij is de informatie vervolgens ook gerangschikt naar leeftijd (jongeren, studenten en jongvolwassenen) en etniciteit (Marokkaans en Turks). Het doel is om door dit kwalitatief onderzoek zoveel mogelijk diversiteit in gedrag en houding te ontdekken. De hoofdstukken gaan bijvoorbeeld over vrije tijd, levensgevoel, religie, familie, relaties en beeldvorming. Dit resulteert uiteindelijk in vijf typen jongeren, op grond van hun religieuze en culturele beleving. Deze groepen worden aangeduid als Neo-Orthodoxen, Conformisten, Flexibelen, Hedonisten en Escapisten. Deze classificatie is nuttig om in te zien dat je moslimjongeren niet over één kam kunt scheren. Helaas is deze studie niet (bedoeld als) representatief, zodat de vraag voorlopig onbeantwoord blijft welke typen moslimjongeren het meeste voorkomen, en wat de trend is voor de toekomst. Het boek geeft relatief weinig aandacht aan de in de media overbelichte radicale islam en straatcultuur. Voor de afwisseling en voor de nuance is dat wel een keer prettig.
Willem van der Deijl

Scroll naar boven