Spring naar content

Hoe doop je nieuwe gelovigen?

Voor een deel van de christenen is dat geen vraag: Je doopt natuurlijk door onderdompeling in water. Moslims die als volwassene tot geloof komen, verwachten meestal dat ze door onderdompeling gedoopt worden. In de kerken van de gereformeerde traditie is men echter gewend aan het dopen door besprenkeling vanuit een schaal. Veel kerkenraden zijn wel bereid om bekeerlingen van moslimachtergrond te dopen door onderdompeling als de wens daartoe bestaat. Sommigen vragen zich echter af of deze manier van dopen wel past bij de kerken van de Reformatie. Onderstaand artikel maakt duidelijk dat de Reformatie zeker ruimte geeft voor onderdompeling.

Lees meer

‘Holiness not safety is the end of our calling’

Bovenstaande uitspraak heeft Lilias Trotter ons nagelaten in haar dagboek: Het doel van onze roeping is niet veiligheid, maar heiligheid. Lilias liet ruim honderd jaar geleden een veelbelovende carrière als kunstschilder in Londen aan zich voorbij gaan, om 40 jaar lang als alleenstaande Engelse vrouw zending te bedrijven in Algerije. Een roeping niet zonder gevaar en naar het aanvankelijk leek zonder veel vrucht.

Lees meer

Een jubileumdag vol bijzondere getuigenissen

Jubileumdag

Afgelopen zaterdag vierde stichting Evangelie & Moslims haar 40-jarige jubileum. Het was een dag van dankzegging, lofprijzing, getuigenissen en toewijding aan de opdracht van Christus: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Lees meer
Scroll naar boven