Spring naar content

‘t was anders

Publicatiedatum: 12 september 2017

Het verslag in het Reformatorisch Dagblad over de bijdrage van ds. Rentier, directeur van Evangelie & Moslims, op een symposium van de Vereniging Protestants Nederland op 9 september j.l. geeft nogal een vertekend beeld van zijn bijdrage.
Het lijkt erop dat hij gezegd zou hebben dat verstoting van bekeerlingen het werk is van de Heilige Geest. Ook wordt de suggestie gewekt dat Jezus voor ons een ladder naar de hemel beklimt.

Wat ds. Rentier doorgaf was het volgende:

“In een tijd waarin veel collega’s worstelden met mensen die de omgekeerde weg gingen, mocht ik de afgelopen 25 jaar voortdurend en steeds vaker van dichtbij meemaken, hoe mensen vanuit moslimachtergrond in ons land Christus vonden als hun Redder en Heer. Dat kost hen soms veel. Het enkele feit van de overgave in de doop aan Christus betekent vaak verstoting en soms haat en agressie. Maar juist in die moeiten ervaren ze vaak ook de nabijheid en de hulp van God. Het volgen van Christus was een radicale omkeer in hun leven waarin het werk van Gods Geest duidelijk zichtbaar was. Dat van dichtbij mee te maken is voor mijzelf een enorme impuls geweest om de woorden van Jezus serieus te nemen. Het is mijn verlangen dat steeds meer plaatselijke kerken gezegend worden door deze nieuwe gelovigen in hun midden.

Die omkeer in het leven van hen die van moslimachtergrond Christus volgen, heeft te maken met Christus die de omgekeerde weg gaat van alle godsdiensten en religiositeit. Zoals een van hen onlangs tegen me zei. Er zijn bij ons in de islam wel 100 ladders. Honderd manieren die in de traditie zijn aangereikt om te proberen bij God te komen om vergeving te krijgen, vrede te vinden, het paradijs te bereiken. (gebeden, recitaties, vasten, gaven, offers, reizen, amuletten, zegen- en vloekspreuken, navolging van heiligen, etc.) Maar bij iedere ladder zak je na een aantal treden door de sporten heen en sta je weer op de grond. Het lukt je nooit. Christus heeft de omgekeerde weg afgelegd, Hij kwam uit de hemel naar ons toe, om vrede te brengen door zijn kruis. Hij vraagt maar één ding: Kom tot Mij, volg Mij.”

Ook wordt in het krantenartikel gesuggereerd dat Rentier van mening is dat dé islam niet bestaat en daarom niet gewelddadig is. Wat Rentier heeft doorgegeven is het volgende:

Moslims zijn niet noodzakelijkwijs gewelddadig en we kunnen dankbaar opmerken dat de verhoudingen in ons eigen land verhoudingsgewijs goed zijn. Veel moslims zetten zich in voor onze samenleving hoewel ze vaak met minachting en spot te maken hebben. Maar een beroep op de islamitische traditie blijft altijd riskant. De soera’s die Mohammed het laatst zou hebben uitgesproken, zijn helaas het meest gewelddadig. Verkuyl sprak van een lawinedreiging in de bergen die bij lawaai kan losbreken. Als overheid of kerk moeten we daarom niet aan moslims voorschrijven hoe ze moslim zouden moeten zijn. Moslims hebben zelf de ruimte en de verantwoordelijkheid hun weg te zoeken. De overheid moet de grenzen bewaken en de kerk moet de weg van Christus wijzen.

In de bijlage de tekst van de vollgedige lezing.

't was anders
Scroll naar boven