Spring naar content

Schenken door nalaten

Veel christenen willen graag na hun overlijden iets nalaten aan een goed doel dat het evangelie dient. Evangelie & Moslims zet zich  ervoor in dat moslims tot geloof in Christus komen en meeleven met een plaatselijke christelijke gemeente. We doen dat al sinds 1978 en zijn erop gericht daar trouw mee door te gaan. Wilt u nalaten aan stichting Evangelie & Moslims, dan kunt u dat opnemen in uw testament.

Evangelie & Moslims is in het bezit van een ANBI-status. Dat betekent dat er geen erfbelasting wordt berekend en uw nalatenschap voor 100% ten goede komt van ons werk.

Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Bij het nalaten aan Evangelie & Moslims kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. U kunt ons benoemen als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris.

Erfgenaam

Kies voor erfgenaam als u een percentage van de erfenis wilt nalaten aan ons. Als erfgenaam heeft Evangelie & Moslims alleen of samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Dit deel, meestal een percentage, wordt ook wel de erfstelling genoemd. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. Wij maken dan gebruik van een notaris voor de afhandeling daarvan.

Legataris

Wilt u een concreet geldbedrag aan ons nalaten? Benoem Evangelie & Moslims dan als legataris. Het is eigenlijk een donatie van een vastgelegd bedrag, dat direct op de rekening van de begunstigde zal worden gezet.

Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om dit te regelen:

  • Onze statutaire naam: Stichting Evangelie & Moslims.
  • Fiscaalnummer (ANBI/RSIN): 0046.25.912
  • KvK-nummer: 41188315
  • Onze adresgegevens: Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort.
  • Telefoon: 033-4659290.
  • E-mailadres: info@evangelie-moslims.nl

Contactformulier

Voor informatie over mogelijkheden om te steunen.

Schenken door nalaten
Scroll naar boven