Spring naar content

Collecte of actie

Projecten voor kerken en scholen

Collecte of actie voor Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims wil samen met de kerken moslims in Nederland helpen Jezus te leren kennen en volgen. Dat doen we al ruim 40 jaar, en met de zegen van God draagt dat vrucht.

Met de financiële steun van uw kerkelijke gemeente, school of vereniging kunnen we hiermee doorgaan en zo mogelijk het werk uitbreiden. Met de groei van nieuwe generaties moslims en de blijvende instroom van immigranten is dat zeker nodig. Doet u mee?

Wanneer u als kerk voor ons werk collecteert, zijn we bereid zonder vergoeding een toerustingsavond in uw gemeente te verzorgen.

Missionaire projecten

Kies een collecte- of actiedoel dat bij u past.

Conferenties voor ex-moslims

Geloofsopbouw voor christenen van moslimachtergrond

Missionair werk onder moslims

Steun ons missionaire werk.

Filippus opleiding

Een praktisch-theologische opleiding voor evangelisten.

Diaconale projecten

Kies een collecte- of actiedoel dat bij u past.

Dienstbaar voor migranten in Twente

Diaconale en pastorale activiteiten voor migranten in Almelo en omgeving

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen

Diaconale en pastorale hulp voor nieuwe christenen met moslimachtergrond.

Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad

Meer weten en gebruiken

Heeft u vragen, zoekt u extra (beeld)materiaal of wilt u overleg over een bepaald project, neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of e-mail, of kies uit de volgende mogelijkheden:

Over Evangelie & Moslims

Onze visie, onze missie, ons werk

Steun ons werk

en blijf betrokken

Collecte presentatie

Een korte powerpoint-presentatie voor gebruik bij collectes e.d.

Oriëntatie

Een selectie van recente artikelen uit ons kwartaalblad

Scholen en verenigingen:
Sparen voor Evangelie & Moslims

Als school of vereniging kunt u de opbrengst van het zendingsgeld en/of een spaaractie speciaal bestemmen voor het werk van Evangelie & Moslims.

We helpen u graag om een leuk programma samen te stellen rondom een actie. Een spaaractie is goed te combineren met een project(week) over het geloof en de cultuur van moslims. We hebben materiaal beschikbaar over dit onderwerp voor kinderen en jongeren. Ook kunt u ons uitnodigen voor een presentatie.

Contactformulier

Scroll naar boven