Spring naar content

Nodig een spreker uit

als kerk, vereniging of school

Evangelie & Moslims wil samen met de kerken het evangelie uitdragen naar moslims in Nederland. Hiervoor hebben we 8 evangelisten in dienst die de talen van moslims spreken.

We bieden naast cursussen ook de mogelijkheid van toerusting tijdens een gemeente-avond, verenigingsavond, of thema-bijeenkomst voor docenten of leerlingen op school. De kern van wat wij uitdragen is dat we in de ontmoeting met moslims zelf trouw dienen te blijven aan Christus en ons moeten inspannen om moslims voor Hem te winnen.

Lees op deze pagina over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Mogelijkheden

Toerusting

Evangelie & Moslims is graag bereid om een toerustingsmoment te verzorgen in uw gemeente. Dat kan voor een werkgroep of kerkenraad, voor de hele gemeente tijdens een gemeente-avond of met een themadienst. Op een toerustingsmoment komen de volgende drie onderdelen altijd op een of andere manier aan de orde:

 • Hoe moet je de islam beoordelen, wat is de verhouding tussen de islam en het christelijke geloof? Wat houdt moslims in Nederland bezig?
 • Hoe kun je in de ontmoeting met moslims getuige van Jezus zijn? Welke ervaringen zijn daarin en welke materialen kunnen daarvoor gebruikt worden?
 • Hoe kun je als christelijke gemeente gastvrij zijn voor belangstellende moslims en hen die gedoopt worden goed opvangen?

Kerkdienst

Sommige medewerkers hebben ook de bevoegdheid om als predikant/evangelist voor te gaan in een themadienst. In een dergelijke dienst staat net zoals in een gewone kerkdienst een Bijbelgedeelte centraal. Dit gedeelte wordt toegepast op de concrete vragen waarmee gemeenteleden te maken hebben in de ontmoeting met moslims en de islam als godsdienst. Een themadienst kan goed gecombineerd worden met een preekbespreking na afloop en soms is het mogelijk dat er een gelovige van moslimachtergrond een getuigenis geeft.

Praktische informatie

 • Contact: info@evangelie-moslims.nl
 • Duur en inhoud: in overleg.
 • Planning: in overleg.
 • Vergoeding: we vragen een reiskostenvergoeding en een collecte of gift voor het werk van Evangelie & Moslims.

Marokkaanse gelovigen willen graag hun getuigenis geven tijdens een kerkdienst.

Praktische informatie

 • Contactpersoon: Samer Younan (samer@evangelie-moslims.nl)
 • Inhoud: liederen (in Nederlands en Arabisch, met ondertiteling), getuigenissen en overdenking.
 • Duur: doorgaans circa 45-90 minuten, in overleg.
 • Planning: de agenda-mogelijkheden van 'Het Marokkaanse team' zijn heel beperkt, daarom is flexibiliteit bij de planning gewenst om een passende datum te vinden.
 • Vergoeding: we vragen in elk geval een reiskostenvergoeding voor alle teamleden en waarderen het als u een collecte of vrije gift doet voor het werk van Evangelie & Moslims.

Meer informatie

Het Marokkaanse Gezin

Marokkaanse christenen dagen Nederlandse kerk uit: “Wensen broeders en zusters niet toe dat ze zolang moeten dwalen”

Zelf vonden de Marokkaanse Latifa, Nabil en Meryem Jezus dankzij christenen die over Hem vertelden. Maar dat gebeurt maar bij weinig Marokkanen, zien de drie betrokkenen bij Evangelie & Moslims.

“Veel Nederlanders denken dat het moeilijk is om Marokkanen te bereiken en daarom doen ze geen moeite voor deze groep. Christenen in Nederland moeten een beetje wakker worden en in beweging komen.” Daarom organiseert de stichting een tour langs gemeenten. 

Ze hebben een boodschap voor de kerken in Nederland, vertellen ze. Zelfverzekerd zitten de drie, Nabil, Meryem en Latifa rond de tafel. De missie? “Meer Marokkanen bereiken met het evangelie in samenwerking met Nederlandse kerken.”

We hebben diverse materialen voor catechese en jeugdverenigingen. In aanvulling daarop kan er indien we een medewerker beschikbaar hebben ook iemand langskomen. Bijvoorbeeld voor een afsluitende avond van meerdere groepen.

Praktische informatie

 • Contactpersoon: Nico Bontenbal (Nico@evangelie-moslims.nl)
 • Duur: in overleg.
 • Planning: in overleg.
 • Vergoeding: we vragen een reiskostenvergoeding en een collecte of gift voor het werk van Evangelie & Moslims.

Spaaractie voor Evangelie & Moslims

Als school of vereniging kunt u de opbrengst van het zendingsgeld en/of een spaaractie speciaal bestemmen voor het werk van Evangelie & Moslims. Een spaaractie is goed te combineren met een project(week) over het geloof en de cultuur van moslims. We hebben materiaal beschikbaar over dit onderwerp voor kinderen en jongeren. Ook kunt u ons uitnodigen voor een presentatie.

Praktische informatie

 • Contactpersoon: Nico Bontenbal Nico@evangelie-moslims.nl
 • Duur: 5 of 6 avonden vanaf 19.45 uur.
 • Vergoeding: vanaf €50 pp, echtparen €90,- incl. cursusmap.

In deze cursus gaat het om de volgende vragen:

 • Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
 • Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
 • Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
 • Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
 • Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

> Lees meer over de opzet van de Insjallah cursus.

We hebben toerustingsmaterialen die u kunt gebruiken op school. In aanvulling daarop is het mogelijk dat een mede van ons toerusting geeft voor docenten of leerlingen tijdens een thema-bijeenkomst. Omdat onze mogelijkheden beperkt zijn, komen we bij voorkeur alleen als het gaat om een bijeenkomst waarbij meerdere klassen toerusting krijgen.

Praktische informatie

 • Contactpersoon: Nico Bontenbal Nico@evangelie-moslims.nl
 • Duur en inhoud: in overleg.
 • Planning: in overleg.
 • Vergoeding:
  • Reiskostenvergoeding van 0,30/km
  • Spekersvergoeding in overleg, afhankelijk van de duur en de reistijd.

Spaaractie voor Evangelie & Moslims

Als school of vereniging kunt u de opbrengst van het zendingsgeld en/of een spaaractie speciaal bestemmen voor het werk van Evangelie & Moslims. Een spaaractie is goed te combineren met een project(week) over het geloof en de cultuur van moslims. We hebben materiaal beschikbaar over dit onderwerp voor kinderen en jongeren. Ook kunt u ons uitnodigen voor een presentatie.

Meer weten en gebruiken

Heeft u vragen, zoekt u extra (beeld)materiaal of wilt u overleg over een bepaald project, neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of e-mail, of kies uit de volgende mogelijkheden:

Over Evangelie & Moslims

Onze visie, onze missie, ons werk

Steun ons werk

en blijf betrokken

Collecte presentatie

Een korte powerpoint-presentatie voor gebruik bij collectes e.d.

Oriëntatie

Een selectie van recente artikelen uit ons kwartaalblad

Scholen en verenigingen:
Sparen voor Evangelie & Moslims

Als school of vereniging kunt u de opbrengst van het zendingsgeld en/of een spaaractie speciaal bestemmen voor het werk van Evangelie & Moslims.

We helpen u graag om een programma samen te stellen rondom een actie. Een spaaractie is goed te combineren met een project(week) over het geloof en de cultuur van moslims. We hebben materiaal beschikbaar over dit onderwerp voor kinderen en jongeren. Ook kunt u ons uitnodigen voor een presentatie.

Contactformulier

Missionaire projecten

Kies een collecte- of actiedoel dat bij u past.

Conferenties voor ex-moslims

Geloofsopbouw voor christenen van moslimachtergrond

Missionair werk onder moslims

Steun ons missionaire werk.

Filippus opleiding

Een praktisch-theologische opleiding voor evangelisten.

Diaconale projecten

Kies een collecte- of actiedoel dat bij u past.

Dienstbaar voor migranten

Nieuwe projectomschrijving volgt binnenkort

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen

Diaconale en pastorale hulp voor nieuwe christenen met moslimachtergrond.

Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad

Scroll naar boven